HCL 1/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 2/2017
PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL
DOMNULUI GRECU RĂZVAN DIN PARTEA PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 3/2017
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOMNULUI GEAMBAZU
DANIEL-NICU DIN PARTEA  PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 4/2017


PRIVIND  MODIFICAREA ŞI
COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI
TULCEA NR. 4
PENTRU
ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT

     
HCL 5/2017

PENTRU APROBAREA
PROCEDURII PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL ASOCIAŢIILOR
ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI
ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
HCL 6/2017

Privind
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ   preuniversitar de stat şi particular şi a
unităţilor pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar
din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar


2017 - 2018

     
HCL 7/2017

Privind aprobarea preţurilor
locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
termice produsă pe bază de gaze naturale şi CLU în municipiul Tulcea

de către
 S.C. ENERGOTERM  S.A. TULCEA

     
HCL 8/2017

         
PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE CU
PERSOANE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU


MODIFICĂRILE
ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN
MUNICIPIUL
TULCEA

     
HCL 9/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE
PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 10/2017

PRIVIND
APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L ŞI EUROCONTAINERE
DE 1.1 MC

     
HCL 11/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A
ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 12/2017

Privind aprobarea tarifelor
activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea
executată de  S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea

     
HCL 13/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea şi transportul la rampa ecologică a
deşeurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere şi voluminoase de la
populaţie

     
HCL 14/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi
procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea

     
HCL 15/2017

Pentru
aprobarea tarifelor privind
curăţarea şi
transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

     
HCL 16/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR

ACTIVITĂŢII DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 17/2017

PRIVIND
APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU
OBIECTIVUL 
“REABILITARE
GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 18/2017


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “EXTINDERE CANALIZARE ŞI
REABILITARE REŢELE APA STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI INCLUSIV
ALEILE ŞI INTRĂRILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE IMOBILE SITUATE ÎN
PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL),
MUNICIPIUL TULCEA”

     
HCL 19/2017

privind aprobarea rapoartelor de
evaluare pentru două locuinţe construite din

fondurile statului,
aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea,
aprobate spre vânzare actualilor
chiriaşi
în baza HCL nr.102/18.06.2014

     
HCL 20/2017


Privind trecerea
din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul public al judeţului
Tulcea a străzilor Viticulturii, Orizontului şi
Bacului, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean, în vederea derulării unor obiective de investiţii

     
HCL 21/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE
”,
STR. ISACCEI NR. 53-53 A  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 22/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE SILOZURI METALICE PENTRU
DEPOZITARE CEREALE
”, ŞOSEAUA
TULCEA AGIGHIOL KM 8, T258  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT