HCL 351/2007 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2007, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 352/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII ªOSEAUA “AGIGHIOL KM 8 ” ACCESULUI RUTIER L TRUPUL IZOLAT AL INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA DIN VECINÃTATEA DRUMULUI JUDEÞEAN 222
     
HCL 353/2007 HOTARAREA Privind aprobarea Contractului Cadru de Delegare
a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea
     
HCL 354/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 355/2007 HOTARAREA
     
HCL 356/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
“BLOCURI DE LOCUINTE IN REGIM DE INCHIRIERE ”STR.IZVORULUI TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 357/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „BLOCURI DE LOCUINÞE PENTRU TINERI, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE, STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI