HCL 101/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “SEMAFORIZARE INTERSECTIE STR. BABADAG CU
STR. DOBROGEANU GHEREA, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 102/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REALIZAREA DUBLARII ALIMENTARII CU ENERGIE
ELECTRICA A STATIEI POMPARE APA REZERVOR COTA +70.00, TULCEA”
     
HCL 103/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE SI APA
CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE ETAPA A III-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 104/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LTE BLOC B4, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 105/2010 HOTARAREA privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 38 mp, situat in Tulcea, strada Prislav nr.13
     
HCL 106/2010 HOTARAREA
privind trecerea terenului situat in Tulcea, str. Isaccei colt cu str. Barajului, FN, in
suprafata de 2.800mp, din domeniul privat in domeniul public al municipiului Tulcea,
pentru realizarea drumului colector paralel cu DN22G si includerea acestuia in
“Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Tulcea”
     
HCL 107/2010 HOTARAREA
privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului si din
administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, in domeniul public al
municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea, a suprafatei construite
de 13,86 mp din holul de la parterul cladirii IPJ Tulcea situat in municipiul Tulcea, str.
Spitalului nr. 2, in vederea functionarii S.P.C.L.E.P. al municipiului Tulcea
     
HCL 108/2010 HOTARAREA
privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al
municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local Tulcea in domeniul
public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a spatiului
construit in suprafata de 13,73 mp (camera nr. 14) din imobilul situat in municipiul
Tulcea, str. Spitalului nr. 2 (incinta IPJ Tulcea)
     
HCL 109/2010 HOTARAREA
privind inchirierea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 45 mp,
apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, Aleea Pelinului,
in spatele blocului 5, sc.B, pentru amenajarea unei parcari de resedinta
     
HCL 110/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ” INFIINTARE
PARC EOLIAN CU PATRU CENTRALE EOLIENE DE 2-4 MW IN LOCALITATEA
TULCEA” EXTRAVILAN F12 SOLA 227, PARCELA 3950 MUNICIPIUL TULCEA
SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT”
     
HCL 111/2010 HOTARÂREA
Privind modificarea si completarea HCL nr. 162/18.09.2009 privind aprobarea Organigramei,
Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta si
Protectie Sociala, cu Regulamentul de Organizare si Functionare a
Centrului Social de Urgenta „PHOENIX”
     
HCL 112/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “RECONSTRUCTIA
ECOLOGICA ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA BIOSFEREI
TRANSFRONTALIERE DELTA DUNARII, ROMÂNIA/UCRAINA“ SI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 113/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 114/2010 HOTARAREA
privind aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat privind realizarea în
comun a obiectivului "Valorificarea turistica a manastirilor tulcene prin
imbunatatirea infrastructurii de acces si de mediu"
     
HCL 115/2010 HOTARÂREA
privind contul de executie al bugetului local
pe anul 2009
     
HCL 116/2010 HOTARÂRE
privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2010, de
persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 117/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
,,LTE BLOC LOCUINTE STRADA SPITALULUI, SCARA A +B+C+D”,
MUNICIPIUL TULCEA SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 118/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE INTERNAT LICEUL PEDAGOGIC,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 119/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR.4, I.L. CARAGIALE,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 120/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR.11, STR. MIRON
COSTIN NR. 57, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 121/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SI CLADIRE LICEUL
PEDAGOCIC, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 122/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 1, NIFON
BALASESCU, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 123/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 3, STR. AVRAM
IANCU, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 124/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 12, STR. 1848,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 125/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE
NATURALE A CENTRALEI TERMICE GRUP SCOLAR “ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 126/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE
NATURALE A CENTRALEI TERMICE SI GRUP ALIMENTAR COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNARII”,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 127/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE
NATURALE A CENTRALEI TERMICE COLEGIUL “HENRI COANDA”, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 128/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE
NATURALE A CT SALA DE SPORT SI GRUP ALIMENTAR COLEGIUL “HENRI COANDA”, MUNICIPIUL
TULCEA”
     
HCL 129/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 2, STR. BABADAG,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 130/2010 HOTARAREA
privind transmiterea fara plata in proprietatea Parohiei Sf. Ilie Tesviteanu
a terenului in suprafata de 2.500 mp, apartinand domeniului privat al
municipiului, situat in Tulcea, strada Hurezului nr.4
     
HCL 131/2010 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a
terenului in suprafata de 1.655 mp si a constructiei C2(sediu administrativ) in suprafata
de 226mp, situate in Tulcea, strada Taberei nr.50 (actualmente str.Navalistilor nr.13)
     
HCL 132/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 385mp, apartinand
domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Gazelei, nr. 1Bis, pentru
destinatia de showroom, aprobarea Studiului de oportunitate si a PUZ ”CLADIRE
S+P+1 DESTINATIE « SHOWROOM »”
     
HCL 133/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 69,92 mp, teren din
domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Cormoranului nr.3B,
pentru terasa restaurant si aprobarea PUD
“AMENAJARE TERASA RESTAURANT VENETIA”
     
HCL 134/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”SPALATORIE AUTO
SI SPATII ANEXE P+1” –STR.ETERNITATII NR.25 TULCEA si a Regulamentului de
Urbanism Aferent
     
HCL 135/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - ”LOCUINTA
P+1 ,GARAJ SI IMPREJMUIRE ” –STR.LIVEZILOR NR.3, TULCEA
     
HCL 136/2010 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT
ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT
PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
     
HCL 137/2010 HOTARÂREA
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 138/2010 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
     
HCL 139/2010 HOTARAREA
pentru modificarea HCL nr. 35 din 26.02.2010 privind stabilirea tarifului pentru
libera trecere in municipiul Tulcea
     
HCL 140/2010 HOTARÂREA
Privind analiza si aprobarea Strategiei de Tarifare pentru
apa potabila si canalizare în Municipiul Tulcea
conform Contractului de Finantare din Fonduri de Coeziune nr. 91802 / 09.10.2008
     
HCL 141/2010 HOTARÂREA
privind mansardarea , in regie proprie, de catre S.C AQUASERV S.A TULCEA , a cladirilor aferente
punctelor de lucru din Municipiul Tulcea
     
HCL 142/2010 HOTARÂREA
privind participarea la Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National
     
HCL 143/2010 HOTARÂREA
privind imputernicirea S.C AQUASERV S.A TULCEA pentru desfasurarea procedurilor legale privind
achizitionarea de autovehicule prin Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National
     
HCL 144/2010 HOTARAREA
privind aprobarea Studiului de fezabilitate
,,MODERNIZARE PLATFORMA VEST DIN PIATA VECHE”,
Tulcea, str. Isaccei, nr. 17 si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 145/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA PE GAZE NATURALE A CT GRADINITA
NR. 3, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 146/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “CONSOLIDARE SI REABILITARE GRADINITA NR. 3
SI SEMINARUL TEOLOGIC, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 147/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “MODERNIZARE STATII DE POMPARE APE
MENAJERE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 148/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 3, STR. AVRAM
IANCU, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 149/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE REZERVOR APA COTA +110,000,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 150/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE
NATURALE A CT SCOALA NR. 10, ALEXANDRU CIUCURENCU, MUNICIPIUL TULCEA”