HCL 151/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 6, STR. VICTORIEI,
MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 152/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE LTE SCOALA NR. 6, STR. VICTORIEI,
ETAPA A II-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 153/2010 HOTARAREA
de modificare a art.3 din HCL nr.17/2010 pentru trecerea din domeniul public al
municipiului in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 5955mp, situat
in Tulcea, strada Orizontului nr.211 si acordul de principiu privind schimbul de imobile
intre municipiul Tulcea si SC TRANSIF S.A.
     
HCL 154/2010 HOTARAREA
pentru aprobarea regulamentului de functionare a sistemului privind controlul, limitarea
si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea
     
HCL 155/2010 HOTARAREA
privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si functionare a
obiectivului “Reamenajare plaja existenta” (strand), din Municipiul Tulcea,
strada Isaccei, FN, judetul Tulcea
     
HCL 156/2010 HOTARÂREA
privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul public
al statului a locuintelor ANL situate in Tulcea,strada 1848, nr. 14 si
strada Iuliu Maniu, nr. 28
     
HCL 157/2010 HOTARAREA
privind acordul de principiu pentru preluarea fara plata a unui numar de 13 constructii
usoare (case modulare), din domeniul public al statului si administrarea Ministerului
Administratiei si Internelor-Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta “Delta” al
Judetului Tulcea in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea
Consiliului Local Tulcea
     
HCL 158/2010 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 3.316mp, situat in Tulcea, strada Viitorului FN
     
HCL 159/2010 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 5.194mp, situat in Tulcea, strada Forestierului FN
     
HCL 160/2010 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului
in suprafata de 62.541mp, situat in Tulcea, strada Taberei FN
     
HCL 161/2010 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 0,60 mp, teren din
domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Podgoriilor nr.6,
bl. 14 sc.A, ap.1, pentru construire balcon si aprobarea PUD
“CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     
HCL 162/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 4,275 mp, teren
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Pelinului nr.2,
bl.2 sc.B, ap.1, pentru construire balcon si refacerea trotuarului de garda
si aprobarea PUD “CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     
HCL 163/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”LOCUINTA” –
STR.ALEEA CICOAREI NR.20 TULCEA si a Regulamentului de Urbanism Aferent
     
HCL 164/2010 HOTARÂREA
privind revocarea HCL NR. 182/30.09.2009 si aprobarea P.U.Z. ”AMPLASARE PARC
EOLIAN 10MW” extravilan, T278 P 4426 Tulcea si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent
     
HCL 165/2010 HOTARÂREA
de modificare a Hotararii Consiliului Local nr.259/ 21.12.2009 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2010
     
HCL 166/2010 HOTARÂREA
privind diminuarea capitalului social al S.C ,,F.C. Delta Tulcea’’ S.A.
     
HCL 167/2010 HOTARÂREA
privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare
pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare
în municipiul Tulcea
     
HCL 168/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 169/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI
RADUCU VENERA LAURENTIA
     
HCL 170/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI
PADURARU EDUARD OLIMPIU
     
HCL 171/2010 HOTARÂREA
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI SEMEDULA MARIANA
CARMEN DIN PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZATIA JUDETEANA
TULCEA
     
HCL 172/2010 HOTARÂREA
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOAMNEI GHERASIM MARIA DIN
PARTEA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZATIA JUDETEANA TULCEA
     
HCL 173/2010 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TULCEA NR. 3 PENTRU SERVICII PUBLICE SI COMERT
     
HCL 174/2010 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVITATI STIINTIFICE, ÎNVATAMÂNT, SANATATE, CULTURA,
PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA, SPORTIVE SI DE AGREMENT
     
HCL 175/2010 HOTARÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
     
HCL 176/2010 HOTARÂREA
privind utilizarea fondului de rezerva bugetara
     
HCL 177/2010 HOTARAREA
privind modificarea structurii Fisei de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru
colectarea si transportul la rampa ecologica a deseurilor menajere, inerte, vegetale,
animaliere si voluminoase de la populatie care a stat la baza tarifului aprobat prin
HCL nr. 261/2009 privind transformarea tarifului pentru colectarea si transportul la
rampa ecologica a deseurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere si voluminoase de
la populatie din tariful de 59.84 lei/ mc in tariful de 139.80 lei/tona
     
HCL 178/2010 HOTARAREA
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere,
administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A. ,
incepand cu 01.07.2010
     
HCL 179/2010 HOTARÂREA
privind aprobarea preturilor locale pentru energia termica produsa, pe baza de gaze naturale,
si distribuita de S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea
     
HCL 180/2010 HOTARÂREA
PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA,
PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.A. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 181/2010 HOTARÂREA
privind aprobarea tarifului pentru o calatorie cu mijloacele de transport în comun
în municipiul Tulcea
     
HCL 182/2010 HOTARÂREA
privind suspendarea temporara a aplicarii prevederilor Hotarârii nr. 187 din 18.12.2008 a
Consiliului Local Municipal Tulcea privind aprobarea transportului gratuit pentru pensionarii
cu domiciliul în Tulcea în anul 2009
     
HCL 183/2010 HOTARÂREA
pentru modificarea art. 3 din Hotarârea nr. 37/26.02.2010 a Consiliului Local Municipal Tulcea
privind modalitatea de acordare a gratuitatii pe mijloacele de transport în comun precum si
cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cât si pentru însotitorii
adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat
din municipiul Tulcea
     
HCL 184/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 185/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE “REABILITARE STATIE REPOMPARE AGENT TERMIC PRIMAR,
MUNICIPIUL TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 186/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE “ÎNLOCUIRE CAZANE ÎN CT DE CVARTAL SI SCOLI, MUNICIPIUL
TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 187/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE “TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE NATURALE A CT
LICEUL PEDAGOGIC, MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 188/2010 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea
a urmatoarelor bunuri: Boxa materiale, Boxa cantare – Birouri , Magazie materiale,
situate in Piata Veche din str. Isaccei nr. 17, in vederea casarii acestora
     
HCL 189/2010 HOTARAREA
pentru aprobarea rapoartelor de evaluare si a efectuarii schimbului de imobile
intre municipiul Tulcea si SC TRANSIF S.A.
     
HCL 190/2010 HOTARAREA
privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in
baza HCL nr. 137/30.10.2008 si HCL nr. 84/30.03.2010
     
HCL 191/2010 HOTARAREA
pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si
Partidul Social Democrat –reprezentat de Organizatia Municipala PSD Tulcea
     
HCL 192/2010 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 69/2009 privind acordul de principiu
pentru trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului
si Sportului, prin Directia pentru Sport a judetului Tulcea, în domeniul public al
municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, a
terenului in suprafata de 2.200 mp, situat in Tulcea, strada Isaccei nr.18
     
HCL 193/2010 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea
Consiliului Local al municipiului Tulcea in domeniul public al statului si in
administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului- Autoritatea
Nationala pentru Sport si Tineret- Directia Judeteana pentru Sport Tulcea, a terenului in
suprafata de 3.000 mp, situat in Tulcea, strada Isaccei, nr. 20 A
     
HCL 194/2010 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 389,95 mp, situat in Tulcea, Aleea Bujorului nr. 3-7
     
HCL 195 HOTARAREA
pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor
in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Calugareni nr.4,
de la 264,11 mp la 305 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 196/2010 HOTARAREA
privind inchirierea prin licitatie, in perioada sezonului estival, a unor loturi de teren
situate pe Faleza Dunarii, apartinand domeniului public al municipiului Tulcea
     
HCL 197/2010 HOTARAREA
privind inchirierea prin licitatie a 2 loturi de teren in suprafata de 4,40 mp fiecare, apartinand
domeniului public si privat al municipiului, situate in Tulcea,
strada Comertului si strada Gavrilov Corneliu, pentru ampasare chiosc - comercializare produse de
panificatie, aprobarea Caietului de sarcini si a Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 198/2010 HOTARAREA
privind inchirierea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 24 mp,
apartinand domeniului public al municipiului, situat in Tulcea, str.Mahmudiei nr.146,
pentru amenajare trotuar de garda si alee acces locuinta
     
HCL 199/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata
de 2525,10mp, din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,
str. Barajului nr.4, pentru sediu firma si depozit
     
HCL 200/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 447mp, teren
din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Isaccei nr.34,
pentru extindere spatiu existent - alimentatie publica si aprobarea
PUD “Supraetajare si modernizare restaurant Dobrogea cu 2 nivele”