HCL 51/2012 Pentru modificarea si completarea HCL nr.336/2006 privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea si solutionarea problemelor sociale care privesc copiii, modificata si completata prin HCL nr.153/2008, HCLnr.294/2010 si HCL nr. 95/2011
     
HCL 52/2012 Privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea si a Institutiilor subordonate Consiliului Local
     
HCL 53/2012 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 24/29.02.2012
     
HCL 54/2012 PENTRU APROBAREA P.U.D. ”SERVICE AUTO ”, STRADA BARAJULUI, F.N. SI REVOCAREA PARTIALA A H.C.L. NR.193/2005 PRIVIND P.U.Z. ”SUPERMARKET”, EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 55/2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
     
HCL 56/2012 PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA LA ,,PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL” PE ANUL 2012
     
HCL 57/2012 PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU SPATIILE APROBATE SPRE VANZARE, IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.38/29.03.2012
     
HCL 58/2012 PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A IMOBILULUI SITUAT IN TULCEA, STRADA UZINEI NR.15 SI A EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI DOMNUL MARCU VIOREL-DANIEL
     
HCL 59/2012 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A CONSTRUCTIEI P.T. 23, SITUATA IN TULCEA, STR. ETERNITATII FN. APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI VALORIFICARE PRIN VANZARE LA LICITATIE CU STRIGARE A ACESTEIA
     
HCL 60/2012 PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTE MUNICIPIULUI TULCEA SI INCLUDEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A LOTURILOR DE TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 1.521MP, SITUATE IN TULCEA, ZONA SUD VII
     
HCL 61/2012 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILUILUI SITUAT IN TULCEA, STR. BABADAG, BL.7, SC.A, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, DIN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA IN SPATIU PENTRU ADMINISTRATIE PRIVATA SI INCHIRIEREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA
     
HCL 62/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1297MP, SITUAT IN TULCEA, STR. NEPTUN FN -PIATA NEPTUN
     
HCL 63/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12MP, SITUAT IN TULCEA, STR. ETERNITATII, NR.30, BL.E2, SC.B, AP.21, CONCENSIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SALON DE COAFURA SI APROBAREA PUD“SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SALON DE COAFURA CU EXTINDERE SI ACCES DIN EXTERIOR PRIN CONCESIONARE TEREN”
     
HCL 64/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPILUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5,90 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848, NR.25, BL.17, SC.A, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI APROBAREA PUD “AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 65/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5,61MP, SITUAT IN TULCEA, STR.PODGORILOR NR.12, BL.11, SC.A, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU BALCON SI APROBAREA PUD “CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     
HCL 66/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “MODERNIZARE PIATA NEPTUN ”, STR. NEPTUN F.N., TULCEA
     
HCL 67/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI IN PARC EOLIAN, TRASEU ELECTRIC, STATIE DE CONEXIUNI SI RACORD LA SEN” F12 EXTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA , T 272 A4277, DE4276, DE4270, DE4249, DE4240, DJ2038(DJ222) SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 68/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE COMPLEX SABLARE VOPSIRE”, STR. ING. DUMITRU IVANOV, NR.22, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI REVOCAREA PARTIALA A DISPOZITIILOR ART. 3 DIN H.C.L. NR.245/18.10.2010
     
HCL 69/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA” ŞCOLII CU CLASELE I-VIII NR. 5 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA BABADAG NR. 136
     
HCL 70/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “SF. NICHITA ROMANUL” GRĂDINIŢEI NR. 5 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA GLORIEI NR. 20
     
HCL 71/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ŞCOALA PROFESIONALĂ “DANUBIUS” ŞCOLII DE ARTE ŞI MESERII NR. 3 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA AVRAM IANCU NR. 61 A
     
HCL 72/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ŞCOLII CU CLASELE I-VIII “IOAN NENIŢESCU” DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA MIRON COSTIN NR. 57, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
     
HCL 73/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII COLEGIULUI “BRAD SEGAL” DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA BABADAG NR. 146, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
     
HCL 74/2012 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN VEDEREA ATRIBUIRII DENUMIRII DE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA ŞCOLII CU CLASELE I-VIII NR. 14 TULCEA, ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A DENUMIRILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
     
HCL 75/2012 PRIVIND APROBAREA DEFALCĂRII PE SURSE DE FINANŢARE A VALORII REZULTATE DIN OFERTA FINANCIARĂ A OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR PENTRU LUCRĂRILE LA PROIECTUL ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT - REPARAŢIA CORPULUI NAVEI CU ZBATURI REPUBLICA”
     
HCL 76/2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,MODERNIZARE PIATA NEPTUN”, TULCEA, STR. NEPTUN, NR. FN SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 77/2012 PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. AGROPIETE S.A TULCEA CU SUMA DE 210.000 LEI
     
HCL 78/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA
     
HCL 79/2012 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 3342,88 MP, SITUAT IN TULCEA, ZONA DALLCO, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA, CONCESIONAT DE S.C. TIC-TAC S.R.L
     
HCL 80/2012 PRIVIND VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 70 MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA VICTORIEI NR.27, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 81/2012 PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII ”ALICE”
     
HCL 82/2012 PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA CU SUMA DE 433.200 LEI
     
HCL 83/2012 PRIVIND APROBAREA GARANTĂRII UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE AFERENTE PROIECTULUI “REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA”
     
HCL 84/2012 PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 630.000 LEI PENTRU RESTRUCTURARE BILANTIERA SI A UNEI LINII DE CREDIT IN VALOARE DE 250.000 LEI, PE CARE S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA LE VA CONTRACTA DE PE PIATA INTERNA DE CAPITAL
     
HCL 85/2012 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     
HCL 86/2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “COŞ DE FUM COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 87/2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,,REABILITARE ŞI MODERNIZARE STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 88/2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ÎMBUNĂTĂŢIRI ALE SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL TULCEA “ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 89/2012 PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND TERENUL IN SUPRAFATA DE 3342,88MP, SITUAT IN TULCEA, ZONA DALLCO, APROBAT SPRE VANZARE PRIN HCL NR.79/2012
     
HCL 90/2012 PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PRIVIND IMOBILUL (CONSTRUCTIE SI TEREN), SITUAT IN TULCEA, STR. VICTORIEI NR.27, APROBAT SPRE VANZARE CATRE UNIUNEA SINDICALA TERITORIALA CARTEL ALFA FILIALA TULCEA, PRIN HCL NR.80/2012
     
HCL 91/2012 PENTRU APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SI A EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI MAROS VALENTINA
     
HCL 92/2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.266/2011 PENTRU TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A IMOBILULUI SITUAT IN TULCEA, STRADA VICTORIEI NR.27, APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SI A EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, REPREZENTAT DE ORGANIZATIA MUNICIPALA PSD TULCEA
     
HCL 93/2012 PRIVIND ACHIZITIONAREA IMOBILULUI, MONUMENT ISTORIC SITUAT IN TULCEA, STRADA DECEBAL NR.2
     
HCL 94/2012 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 4.719.81 MP, SITUAT IN TULCEA, ZONA DALLCO, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA, CONCESIONAT DE CATRE RADUCU EMILIAN ROMEL
     
HCL 95/2012 PRIVIND INSTITUIREA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 32 MP, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, STRADA PROGRESULUI, NR.26, A UNEI SERVITUTI DE UTILITATE PUBLICA, PENTRU IMOBILUL MONUMENT ISTORIC SITUAT IN TULCEA, STR. PROGRESULUI NR.28
     
HCL 96/2012 PENTRU ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND SCHIMBUL DE IMOBILE INTRE MUNICIPIUL TULCEA SI DOMNUL PAVEL DANUT
     
HCL 97/2012 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR LA HCL NR. 7/31.01.2012 PRIVIND PRELUAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL, SITUATA IN TULCEA, PORTUL TULCEA- ZONA FALEZA APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 98/2012 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA OBIECTIVULUI PARC DELTA SITUAT IN TULCEA, STR. ISACCEI, INREGISTRAT LA POZITIA 642 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 2300,00MP LA3.256,00MP, IN VEDEREA INREGISTRARIII IN CARTEA FUNCIARA
     
HCL 99/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPILUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1765MP, SITUAT IN TULCEA STR.ISACCEI PARC 3 FANTANI, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     
HCL 100/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6 MP, SITUAT IN TULCEA, STR.PORTULUI FN, VIS-A-VIS DE CASA SINDICATELOR, LANGA DIGUL DE PROTECTIE SI DAREA ACESTUIA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA IN VEDEREA AMPLASARII UNUI PANOU DE INFORMARE EXTERIOARA
     
HCL 101/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA ING. DUMITRU IVANOV FN, IN VECINATATEA SC STX OSV TULCEA SA. SI CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU AMPLASAREA UNEI ANVELOPE DE BETON
     
HCL 102/2012 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2.200 MP, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, STR. ISACCEI NR.18, PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX SPORTIV, APROBAREA: STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE, PUZ “COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT” SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 103/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18,10MP, SITUAT IN TULCEA, STR.1848, NR. 13, BL.6, SC.E, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTAREA DIRECTA PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMA SI APROBAREA PUD “AMENAJARE SI EXTINDERE SEDIU FIRMA”
     
HCL 104/2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16,80MP, SITUAT IN TULCEA, STR. MIRON COSTIN NR. 32C, BL.K5, SC.A, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTAREA DIRECTA PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMA SI APROBAREA PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 105/2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE DECONECTARE/DEBRANSARE DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 137/26.05.2011
     
HCL 106/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL ”, EXTRAVILAN TULCEA, SOSEAUA TULCEA-AGIGHIOL, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI DE 19.380,00 MP
     
HCL 107/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE COMPLEX RECREATIV PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI IN ZONA ”, STR. LIVEZILOR, T 18, A 238, LOT 2 , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 108/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA ”MATEMATICIAN GRIGORE MOISIL” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA DIN T61, PARCELELE A 1789 SI A 1785, REGLEMENTATE PRIN PUZ “ZONA SUD VII TULCEA” APROBAT CU HCL NR. 371/23.12.2003 SI INCUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 109/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ” GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA LIBERTĂŢII NR. 76
     
HCL 110/2012 PRIVIND APROBAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013
     
HCL 111/2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     
HCL 112/2012 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND EXPLOATAREA SI INTRETINEREA BAZINULUI DE INOT DIDACTIC, SITUAT IN TULCEA, STR ISACCEI, ZONA PARC LAC CIUPERCA
     
HCL 113/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ALEEA ”CRIZANTEMELOR” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA DIN T67, PARCELA A 2035, IMOBIL CU NUMAR CADASTRAL 9110, REGLEMENTAT PRIN P.U.Z. “LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE” APROBAT CU H.C.L. NR. 86/30/03/2010 SI INCUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA