HCL 127/ dec2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
     
HCL 128/ dec2012 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SI CUANTUMUL ACESTORA ACORDATE ELEVILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT IN ANUL SCOLAR 2012-2013
     
HCL 129/ dec2012 PRIVIND APROBAREA GARANTĂRII ÎMPRUMUTULUI ÎN VALOARE DE 800.000 LEI, PRIN ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE GARANTARE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA ŞI BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
     
HCL 130/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI TULCEA, INCLUSIV DUBLARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE ŞI DISPECERIZARE ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ”
     
HCL 131/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE REŢELE TERMICE SECUNDARE, ETAPA A VA, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 132/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE REŢEA TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE PENITENCIARUL TULCEA ŞI CARTIER E 3, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 133/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “L.T.E. CENTRUL DE INFORMARE ŞI EDUCARE ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (CIEMD) ŞI SALĂ DE SPORT ŞCOALA NR. 10, STR. VICTORIEI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 134/ dec2012 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI EXTINDERE CANALIZARE STR. LIVEZILOR, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 135/ dec2012 PENTRU RECTIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN A IMOBILULUI, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA CU DESTINATIA DE LOCUINTA,SCOS LA VANZARE CHIRIASILOR IN TEMEIUL HCL NR. 102/2004, SITUAT IN TULCEA STR. MIRCEA VODA NR. 43, DE LA 418.3MP LA 619MP,IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     
HCL 136/ dec2012 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA SI DAREA IN ADMINISTRARE CATRE DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A UNOR ABARCATIUNI DE AGREMENT
     
HCL 137/ dec2012 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA SC AGROPIETE SA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26,70MP, SITUAT IN TULCEA STR. ISACCEI NR.17, TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPILUI, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTAREA DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI APROBARE PUD “EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 138/ dec2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINŢE” T 34 P 700, F12 EXTRAVILAN, REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 45.000,00 MP
     
HCL 139/ dec2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA REALIZATE DE UNA DINTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCA DIN FAMILIA BENEFICIARA DE AJUTOR SOCIAL CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PENTRU ANUL 2013
     
HCL 140/ dec2012 PRIVIND SCUTIREA / REDUCEREA DE LA PLATA IMPOZITELOR DATORATE PE ANUL 2012, DE PERSOANELE FIZICE CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPILUI TULCEA
     
HCL 141/ dec2012 PRIVIND PRELUNGIREA PENTRU O DURATA NEDETERMINATA A TERMENULUI DE VALABILITATE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 62 DIN 31.03.2011 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE IN PERIOADA 15.04-31.12.2011 A GRATUITATII PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN PRECUM SI CUANTUMUL ACESTEIA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT, CAT SI PENTRU INSOTITORII ADULTILOR CU HANDICAP AUDITIV SI MENTAL ACCENTUAT, ASISTENTII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV, ASISTENTII PERSONALI PROFESIONISTI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT DIN MUNICIPIUL TULCEA, PRELUNGIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 280 DIN 21.12.2011
     
HCL 142/ dec2012 PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA REGULAMENTULUI INTERN DE FUNCTIONARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI APROBAT PRIN H.C.L. NR.167/2008
     
HCL 143/ dec2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013
     
HCL 144/ dec2012 PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SI EFECTUARII SCHIMBULUI DE IMOBILE INTRE MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL SI S.C. DONARIS S.A.