CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE(CIP)

- CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 11 se eliberează de la ghişeu şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular sau de reprezentantul său legal );

- actul de identitate(în cazul deteriorării sau distrugerii parţiale) şi cartea de alegător(dacă aceasta este pierdută se consemnează la rubrica „alte menţiuni” a cererii), dacă este cazul;

- documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu(certificatul de naştere; certificatul de căsătorie; hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă; certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor;  documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare) - original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate(chitanţa de la Taxe şi impozite – Primăria Mun. Tulcea, din Str. I.L. Caragiale = 1 leu RON);

- trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;- în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării(două fotografii identice mărimea ¾ cm, de dată recentă;  dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;  un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă) - original şi copie;

NOTĂ: - Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri: când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate; în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;

- Când cetăţeanul nu este titularul imobilului, la ghişeu se prezintă şi titularul acestuia, pentru a-şi da „consimţământul de primire în spaţiu”(titularul actului de locuit să aibă asupra sa actul de identitate, original).