.         ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

 PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

- CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE(Anexa 18 se eliberează de la ghişeu şi se completează cu litere mari de tipar, conform specificaţiilor existente pe CERERE, semnată de titular, în cazul minorilor aceasta este semnată şi de unul dintre părinţi sau de reprezentantul lor legal );

  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat  în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
  • dovada adresei de reşedinţă din România(acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare);
  • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii = 1 leu;

 

NOTĂ: - Dacă pe filele paşaportului nu se regăsesc vizele sau ştampilele autorităţilor de frontieră, cetăţenii vor da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă din care să reiasă data intrării în ţară şi punctul de frontieră.

 

- În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să aibă reşedinţa la adresa înscrisă în cerere”(titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).