STABILIREA REŞEDINŢEI

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE STABILIRE A REŞEDINŢEI(Anexa 19 se eliberează de la ghişeu atunci când solicitantul prezintă documentele de mai jos şi se completează cu litere mari de tipar);

- actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;

- documentul găzduitorului cu care se face dovada adresei de reşedinţă(acte de proprietate încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare), original şi copie;- actul de identitate al găzduitorului, original şi copie.

 

NOTĂ:

  • În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul posturilor de poliţie din mediul rural pe a cărei rază teritorială este situat imobilul;
    • Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun - cămine, campusuri universitare, instituţii de ocrotire şi protecţie socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.
    • Copiii minori trebuiesc însoţiţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament pentru a semna cererea în faţa lucrătorului de evidenţă de la ghişeu.
    • În cazul în care titularii cererii nu sunt şi titularii din actul locuinţei, la ghişeul serviciului se prezintă şi aceştia pentru a da „consimţământul să-şi stabilească reşedinţa la adresa înscrisă în cerere”(titularii actului de locuit să aibă asupra lor actul de identitate în original).