NOTIFICARE privind stadiul implementării cerințelor de accesibilitate pentru site-urile WEB și aplicațiile mobile deținute

1. Date depre organismul din sectorul public
Denumire: Municipiul Tulcea
Domeniu de activitate (administrație publică centrală, administrație publică locală, apărare și securitate națională, asistență socială, ordine și siguranță publică, economie, justiție, sănătate, educație/formare/sport, cercetare, comunicații / transporturi, turism, cadastru.construcții.urbanism, fiscalizare.taxe.impozite, protecția consumatorului, mediu, agricultura, social-cultural, munca)
Reprezentant legal: Ștefan ILIE
Adresa: Tulcea, județ Tulcea, str. Păcii nr. 20
Date de contact: telefon: 0240511440 email:contact@primariatulcea.ro
2. Date despre site/site-uri și aplicații mobile deținute de organismul din sectorul public
Site/aplicație mobilă: www.primariatulcea.ro
Adresa WEB: www.primariatulcea.ro
Administrare – proprie/externalizată
Hosting – server propriu/externalizat
3. Stadiul implementării cerințelor de accesibilitate (se prezintă pentru fiecare site/aplicație detinută) cum ar fi:
– Alocare buget pentru accesibilizare site/aplicație
– Demarare procedura de achiziție a serviciilor de accesibilizare a site-ului/aplicației mobile
Implementare modul accesibilitate pentru site/aplicație mobilă
– Creare secțiune Accesibilitate pe prima pagina a site-lui/aplicatiei mobile conform art. 7, alin (2) din Norme
– Intocmire analiza site/aplicatie conform art. 8, alin (2) din Norme.
– Numire responsabil cu accesibilitatea site-ului web/aplicației mobile DA/NU etc, dar făra a se limita la acestea.
4. Declarație de accesibilitate:
DA (link: https://www.primariatulcea.ro/accessibility),
NU
5. Date privind responsabilul cu accesibilitatea
Nume și prenume: Tudor LEFTER
Date de contact: email tudor.lefter@primariatulcea.ro, telefon 0240511440