Activitati comerciale


Cererea de obţinere a autorizaţiilor se depune la registratura Primăriei municipiului Tulcea din loc.Tulcea, str. Pacii, nr.20, parter.

Orar de funcţionare registratura : luni – vineri 08.00 – 16.00;

Odata cu cererea se va depune şi documentaţia completă (copii xerox);

Daca solicitarea este inaintată de către o persoana imputernicită a agentului economic se va depune şi imputernicirea/procură;

Primăria municipiului Tulcea, loc.Tulcea, str.Pacii, nr.20, etaj 1, camera 106, cod postal 820033
Telefon : 0240-511-440 interior 238, e-mail : contact@primariatulcea.ro
Program cu publicul : luni – vineri 08.00-11.00 / 14.30-15.30

shadow

Compartiment avizare activități comerciale

Atribuţii:
– oferă operatorilor economici interesaţi informaţii legate de autorizaţiile , avizele şi acordurile eliberate de Primăria municipiului Tulcea, prin intermediul compartimentului, şi procedurile ce sunt necesare a fi urmate in vederea obţinerii acestor autorizaţii/avize/acorduri;
indrumă operatorii economici, la solicitarea acestora, verbală sau scrisă, in vederea completării documentaţiilor ce urmează a fi depuse in susţinerea cererilor de eliberarea a autorizaţiilor/avizelor/acordurilor;
– verifică documentaţiile depuse şi, acolo unde este cazul, verifică in teren conformitatea documentaţiilor depuse cu situaţiile de fapt;
– asigură lucrările specifice de secretariat atunci când cererile operatorilor economici sunt supuse analizării şi avizării de câtre comisiile numite de Primar, prin Dispoziţii;
– intocmesc şi eliberează autorizaţiile şi avizele pentru care deţin competente.

Autorizaţii emise de Compartimentul avizare activităţi comerciale, cărora li se aplică procedura aprobării tacite – conform prevederilor O.U.G.27/2003, modificată şi completată:

Legislatie
shadow