Activitati comerciale

Cererile pentru obţinerea autorizaţiilor de funcționare, însoțite de documentațiile corespunzătoare, se depun la registratura Primăriei municipiului Tulcea din mun.Tulcea, str. Pacii, nr. 20, parter, după verificarea acestora de către reprezentanții Compartimentului avizare activități comerciale sau pe adresa de email contact@primariatulcea.ro
Orar de funcţionare registratura : luni – joi: 08.00 – 16.30
vineri: 08.00-14.00
Fiecare cerere va fi însoțită în mod obligatoriu de documentaţia corespunzătoare completă (copii xerox);
Daca solicitarea este inaintată de către o persoana imputernicită a agentului economic se va anexa şi imputernicirea/ procură acestuia;
Primăria municipiului Tulcea, mun.Tulcea, str. Pacii, nr. 20, etaj 1, camera 106, cod poștal 820033
Telefon: 0240-511-440 interior 207, e-mail : comercial@primariatulcea.ro
Program cu publicul : luni – joi: 08.00-11.00 și 14.30-16.00 / vineri: 08.00-12.00

shadow

Compartiment avizare activități comerciale

Atribuţii:
– oferă operatorilor economici interesaţi informaţii legate de autorizaţiile , avizele şi acordurile eliberate de Primăria municipiului Tulcea, prin intermediul compartimentului, şi procedurile ce sunt necesare a fi urmate in vederea obţinerii acestor autorizaţii/avize/acorduri;
indrumă operatorii economici, la solicitarea acestora, verbală sau scrisă, in vederea completării documentaţiilor ce urmează a fi depuse in susţinerea cererilor de eliberarea a autorizaţiilor/avizelor/acordurilor;
– verifică documentaţiile depuse şi, acolo unde este cazul, verifică in teren conformitatea documentaţiilor depuse cu situaţiile de fapt;
– asigură lucrările specifice de secretariat atunci când cererile operatorilor economici sunt supuse analizării şi avizării de câtre comisiile numite de Primar, prin Dispoziţii;
– intocmesc şi eliberează autorizaţiile şi avizele pentru care deţin competente.

Autorizaţii emise de Compartimentul avizare activităţi comerciale, cărora li se aplică procedura aprobării tacite – conform prevederilor O.U.G.27/2003, modificată şi completată:

Legislatie
shadow