ANUNȚ PUBLIC: Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Tulcea își exprimă intenția de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate.

Înscrierile se vor putea face ulterior semnării contractului de finanțare dintre UAT Municipiul Tulcea și Administrația Fondului pentru Mediu.

CRITERII DE ELIGIBILITATE.

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

☑️ este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;

☑️ are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Municipiul Tulcea;

☑️ deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT Municipiul Tulcea;

☑️ nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

☑️ nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

☑️ nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

☑️ este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT Municipiul Tulcea;

☑️ la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; Ø are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

☑️ conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

❕Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

Valoarea stimulentului de casare va fi în cuantum de 3.000 lei. Apăsați aici pentru mai multe info.