Institutia viceprimarilor

Petre MARINESCU
Viceprimar
secretariatviceprimari@primaria-tulcea.ro
shadow

1977 – 1980
Fabrica de frigidere Gaiesti
1980 – 1983
Inginer proiectant la Interprinderea de Autocamioane Brasov.
1983 – 1985
Sef birou tehnic ONT Carpati
1985 – 1988
I.E.F.S. Bucuresti
1986 – 1988
Inginer proiectant la Metrom Brasov
1988 – 1989
Inginer – Sectia Transporturi la Interprinderea de Utilaje si piese de schimb Botosani
1989 – 1990
Inginer Instalatii Tehnologice la S.C. ALUM S.A. Tulcea
1990 – 2005
Manager General la S.C. ZORBA S.R.L.
2005 – 2009
Presedinte Club FC DELTA Tulcea
iulie 2009- 2012
Director zonal S.C. ECOLOG-CONSTRUCT S.R.L.
2012 – 2015
Director Administratia Portuala a Dunarii Maritime Tulcea

Nascut la 20 mai 1951
Starea civila: Casatorit
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
UNIVERSITATEA GALATI
Facultatea de Mecanica sectia Frigotehnie
Profesia: Inginer

Atribuţii Viceprimar

1.Birou Achizitii Publice,Activitati Comerciale,Informatica/Compartiment Activitati Comerciale
2.Birou Sport,Cultura si Relatii Externe
3.Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”
4.Directia Administratie Publica Locala
-Compartiment Registrul Agricol
-Compartiment Asociatii de Proprietari
5.Directia dePolitie Locala Tulcea
6.Serviciul PublicComunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Tulcea
7.Directia de Asistenta si Protectie Sociala
8.S.C. AQUASERV S.A. TULCEA
9. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA