Institutia viceprimarilor

Andaluzia LUCA
Viceprimar
secretariatviceprimari@primaria-tulcea.ro
Telefon: +40 737 738 032
shadow

1991-1996
UNIVERSITATEA TEHNICA PETROSANI
Facultatea de Mine Grupa de aprofundare – Ingineria Mediului
1996- 2002
Inspector de specialitate – AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Tulcea
2002- 2005
Sef Serviciu Managentul Mediului – S.C. DELTACONS S.A. Tulcea
2005- 2009
Director Executiv – inginer miner- artificier S.C. TIB 90 COM SRL Tulcea
2009 aprilie- 2009 noiembrie
Director coordonator – AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Tulcea
2009 noiembrie – 2016 martie
Director Executiv – inginer miner – artificier – S.C. TIB 90 COM SRL Tulcea

Membru PDSR – 1998
Vicepresedinte al Organizatiei Municipale de Tineret 2005- 2007
Secretar executiv al Biroului Permanet Judetean PSD –2009 – 2010
Membru in Consiliul National PSD 2010- prezent
Presedinte a Biroului Organizatiei Municipale de Femei iunie 2011 – 2015
Vicepresedinte a Forumului National Ecologist al PSD 2011- prezent
Presedinte Organizatia Municipala PSD Tulcea – aprilie 2015- prezent
Consilier Municipal – mandat 2012- 2016
Consilier Municipal – mandate 2016- 2020

Nascuta la 25 februarie 1971, localitatea Gilau, judetul Cluj
Starea civila: casatorita
Profesia: INGINER MINER- INGINERIA MEDIULUI

Atribuţii Viceprimar

1. Directia Urbanism, Amenajare Teritoriu
a) Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu
– Birou Certificate de Urbanism si Autorizatii de Construire/Desfiintate
– Compartiment Strategie Urbana
b) Birou Inspectie Urbana, Cadastru, Banca de Date Urbana si Mediu
– Compartiment Inspectie Urbana
– Compartiment Cadastru, Banca de Date Urbana
– Compartiment Mediu
c) Compartiment Juridic Autorizari, Eliberari Certificate
2. Directia Management Proiecte cu Finantare Nerambursabila
– Serviciul Management Proiecte de Infrastructura si Mediu
– Biroul Management Proiecte Resurse Umane, Asistenta Sociala, Educatie, Cultura, Turism
3. Compartiment Guvernanta Corporativa
4. Compartiment Avizare activitati comerciale
5. Serviciul Achizitii Publice
6. Compartiment Relatii cu societatea civila
7. SC AGROPIETE SA TULCEA
8. SC ENERGOTERM SA TULCEA
9. SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA