ISU Delta: MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL  SEZONULUI RECE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al judeţului Tulcea vă informează:

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

Sezonul rece constituie un motiv de veselie prin bucuriile pe care le aduc sărbătorile de iarnă, dar în acelaşi timp şi un motiv de îngrijorare datorită numărului mare de incendii care se manifestă în această perioadă la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti.

CETĂŢENI! pentru prevenirea acestor evenimente neplăcute, cu consecinţe devastatoare prin pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele pe care le produc, în scopul creşterii gradului de protecţie a locuinţelor şi gospodăriilor, dovediţi conştiinciozitate şi responsabilitate în respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de  căldură

– înainte de folosire, sobele vor fi obligatoriu  verificate, curăţate şi reparate;

– în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor,  pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puţin 0,70  x 0,50 m;

– se interzice utilizarea sobelor fără uşiţe la  focare şi cenuşare, defecte sau neizolate  corespunzător faţă de elementele combustibile  ale clădirilor;

– se interzice aprinderea focului în sobe prin  turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte  lichide combustibile;

– se interzice uscarea hainelor sau a altor  materiale combustibile pe sobe sau în  imediata apropiere a lor;

– sobele vor fi supravegheate permanent pe  timpul funcţionării ;

– cenuşa rezultată se va evacua într-un loc  amenajat în acest scop (groapă) iar resturile de  jar vor fi stinse complet;

– se interzice funcţionarea sobelor  supraîncălzite;

– se interzice folosirea lemnelor mai lungi  decât vatra focarului sobelor.

Exploatarea coşurilor de evacuare a  fumului 

– coşurile, burlanele şi canalele de fum  vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi  reparare premergător sezonului rece şi ori  de câte ori este nevoie ;

– coşurile de fum se vor prelungi  deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;  – în podurile caselor, coşurile de fum vor  fi obligatoriu tencuite pentru a nu  prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde  scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile ;

– coşurile de fum se vor izola faţă de  elementele combustibile ale planşeelor  prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a  coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre  coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale  necombustibile;

– coşurile aflate în apropierea materialelor  combustibile (depozite de furaje, păduri  etc.) sau cele situate pe acoperişuri  combustibile, vor fi prevăzute cu site sau  grătare pentru reţinerea scânteilor;

– se interzice încastrarea elementelor  combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a  fumului.

Exploatarea instalaţiilor electrice 

– se interzice folosirea instalaţiilor  electrice cu defecţiuni sau improvizaţii;

– se interzice lăsarea nesupravegheată a  fierului de călcat, reşoului sau  radiatorului aflat în funcţiune;

– se interzice cuplarea la o singură priză a  mai multor consumatori de energie;

– se interzice folosirea în tablourile  electrice a siguranţelor improvizate,  având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă ;

– se interzice introducerea conductoarelor  electrice, fără ştecher, direct în prize;

– se interzice efectuarea lucrărilor de  întreţinere, revizii şi reparaţii la  instalaţiile electrice de către personal  necalificat şi neautorizat.

Exploatarea afumătorilor 

– se interzice amplasarea afumătorilor în  poduri, magazii, garaje, şure;

– afumătorile vor fi în permanenţă supravegheate.

Exploatarea centralelor termice 

– se interzice obturarea deschiderilor (gurilor)  de aerisire a încăperilor în care sunt montate  microcentrale;

– se interzice depozitarea sau accesul  persoanelor cu materiale sau substanţe  inflamabile în încăperile în care sunt  amplasate microcentrale;

– se interzice accesul copiilor sau persoanelor  neautorizate la exploatarea centralelor ;  – în cazul oricăror defecţiuni sau dereglări se  va apela la unităţi de service specializate  (firma care a executat instalaţia);

– centralele termice se vor verifica periodic cel  puţin o dată la 2 ani din momentul încetării  garanţiei asigurate de furnizori/comercianţi  (prin agenţi economici autorizaţi de ISCIR).

Jocul copiilor cu focul 

– se interzice lăsarea copiilor singuri în casă în  timp ce arde focul în sobă;

– nu lăsaţi la îndemâna copiilor brichete,  chibrituri, lumânări etc.;

– nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite,  lămpi cu petrol etc.).

Pomul de iarnă

– pomul se va aşeza departe de sobele în  care se face foc, de calorifere, de alte  aparate de încălzire;

– se va lăsa distanţă faţă de perdele,  draperii, pereţi acoperiţi cu tapet sau  ţesături;

– sub pomul de iarnă nu se vor aşeza  lucruri care se aprind sau ard uşor;  – se interzice lăsarea aprinsă a instalaţiei  de iluminat în perioadele de timp când nu  sunt persoane în încăperea respectivă, sau  pe timpul nopţii (odihnei);

– ghirlandele luminoase vor avea contacte  perfecte cu sursa de energie astfel încât să fie exclusă producerea unor scurtcircuite  sau scântei;

– lumânările se vor plasa numai pe  ramurile înalte, încât deasupra flăcării să nu existe ramuri sau ghirlande de hârtie  care pot lua foc.