CADASTRU: AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE Sector 5.

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: TULCEA
Denumire UAT: TULCEA
Sector cadastral: 5

Unitatea administrativ-teritorială TULCEA, din județul Tulcea anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 5 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.07.2023
Data de sfârșit a afișării: 02.09.2023

Adresa locului afișării publice – Mun. Tulcea, Str. Concordiei Nr. 1,Tulcea – Sediul Direcției Administrației Publice Locale

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul OCPI Tulcea, al Direcției Administrației Publice Locale și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Vă așteptăm zilnic, începând cu data de 05.07.2023, între orele 09.00 – 16.00 la sediul Direcției Administrației Publice Locale, situat în municipiul Tulcea, Str. Concordiei Nr. 1, cu actele de proprietate sau cu ce alte documente aveți, pentru a vă verifica amplasamentul imobilelor și solicita eventualele corecturi.

Doar implicarea dumneavoastră va face să aveți o intabulare corectă a proprietății!

Contestațiile se pot face la Primăria MunicipiuluiTulcea:
tel 0240-511 440
fax 0240-517 736
e-mail: contact@primariatulcea.ro

sau la OCPI Tulcea:
tel 0240-511 486
fax 0240-519 849
e-mail: tl@ancpi.ro