AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE 2022

Primăria Municipiului Tulcea prin Direcția de Asistență și Protecție Socială acordă, în baza Legii 226/2021, ajutor pentru încălzire consumatorilor vulnerabili din municipiul Tulcea.

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensare procentuală din valoarea de referinţă stabilita prin lege. Valoarea și tipul ajutoarelor, documentele necesare, precum și alte informații utile, sunt disponibile pe site-ul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea.

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.

1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat.

2. Limita maximă a veniturilor până la care o persoană poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuintei este de 1.386 de lei de persoană în cazul familiilor şi 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

3. La stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzire se iau în considerare totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.

4. Tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinței.