ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE (ETAPA I) – 3 ZONE

ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE

ETAPA I – 3 ZONE:

 

1.Ziua 1 – interval 26.06.2023, ora 16:30 – 03.07.2023, ora 16:30

 str. Isaccei (de la intersecția cu str.Podgoriilor până la intersecția cu str.Unirii);

str. Victoriei, nr. 126, bl.B2; nr.16, bl.B9;

str.Unirii (partea cu Profi);

str. Babadag (de la str. Unirii până la str. Frumoasă);

Coduri zonă: IA, IB, IC, ID, IG, GA, IH;

Ziua 2 – interval 27.06.2023, ora 16:30 – 04.07.2023, ora 16:30

str. Victoriei (zonă blocuri);

str. Babadag (str. Frumoasă până la str. Mihail Kogălniceanu);

Str. Frumoasă;

Str. Dobrogeanu Gherea, nr.2, bl. C2;

Str. Griviței, nr.1, bl.C1;

Coduri zonă: SK, LA, LB;

Ziua 3 – interval 28.06.2023, ora 16:30 – 05.07.2023, ora 16:30

Str. Dobrogeanu Gherea, nr.1, bl.E2;

Str. Gavrilov Corneliu, nr.144, bl.E1;

Str. Mihai Viteazu, nr.2, bl. E5;

Str. Sabinelor;

Coduri zonă: SL, SH, SI, SJ;

 

Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcări Publice cu Plată și de Reședință din Municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.78/30.03.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.122/31.05.2023 privind aprobarea prezentului Regulament, vă aducem la cunoștință faptul că persoanele cu domiciliul/reședința în zonele menționate, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă, respectând graficul menționat în prezentul anunț.

Depunerea solicitărilor on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2, precum și desfașurarea licitațiilor vor avea loc în zile diferite și în funcție de zone,  conform graficului prezentat mai sus.

Documente necesare:

 a) pentru persoane fizice:

 1. B.I./C.I;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință;
 3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
 5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

 b) pentru persoane juridice:

 1. B.I./C.I reprezentant legal;
 2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință;
 3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
 4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Menționăm că vor fi luate în considerare DOAR solicitările depuse în intervalul menționat mai sus! În această perioadă de timp se va desfășura și licitația.

🚘O singură cerere pentru un loc ➡️ Atribuirea se face direct.

🅿️🚘🚘Mai multe cereri pentru același loc ➡️ Atribuire prin licitație:

– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;

– pasul de licitație va fi de minim 10 lei și maxim 150 lei;

De asemenea, în urma solicitărilor Consiliului Local, în scopul îmbunătățirii Regulamentului, au intervenit următoarele modificări:

– dacă există o singură solicitare pe un loc de parcare, oferta nu poate fi mărită peste prețul de pornire de 150 lei;

– în momentul mutării pe un alt loc de parcare, licitația se reia de la prețul de pornire de 150 lei;

– în cazul în care, după retragerea unuia sau mai multor participanți în cadrul procedurii de licitație, la expirarea termenului rămâne doar un singur ofertant pe locul respectiv, contractul va fi atribuit acestuia cu suma la care a licitat, pentru o perioadă de 5 ani sau pe o perioada de 1 an cu suma minimă, opțiune selectată din aplicație doar în timpul desfășurării licitației.                    

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 23.06.2023 ora 14:00.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
 2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de atribuire a locului de parcare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.