ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE. ZONA CARTIER E3 – Partea a III-a.

🅿️ ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE.

ZONA CARTIER E3 – Partea a III – a.

Str. 1848 – partea stângă în sensul de urcare, de la str. Chiparosului până la Aleea Cicoarei (Școala Gimnazială Constantin Gavenea).

Coduri zonă: E3G, E3H, E3J.

Blocuri eligibile:

 • 1848, nr. 25, bl. 17 / nr. 27, bl.19
 • Socului, nr. 3, bl. 3
 • Chiparosului, nr.2, bl.2 / nr.4, bl.4
 • Cicoarei, nr. 7, bl. 10 / nr. 9, bl. 12 / nr.22, bl.3 / nr. 1, bl. 1 / nr. 3, bl. 3 / nr. 4, bl. 7 / nr. 2, bl. 32 / nr. 8
 • Frasinului, nr. 2, bl. 2 / nr. 4, bl. 4 / nr. 12, bl. 3 / nr. 3, bl. 5
 • Podgoriilor, nr.32, bl.32

 

Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcări Publice cu Plată și de Reședință din Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 122/31.05.2022 (disponibil pe site-ul www.diaptulcea.ro și www.primariatulcea.ro), vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 22.11.2022, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința la adresele mai sus menționate, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă.

Solicitările pot fi depuse până la data de 29.11.2022, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

 

📃Documente necesare:

 1. A) pentru persoane fizice:
 2. B.I./C.I;
 3. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
 4. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
 5. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
 6. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
 7. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

 

 1. B) pentru persoane juridice:
 2. B.I./C.I reprezentant legal;
 3. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
 4. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
 5. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
 6. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
 7. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

 

Vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada solicitările depuse în perioada 22.11.2022 ora 16.30 – 29.11.2022 ora 16.30!

🅿️🚘O singură cerere pentru un loc ➡️ Atribuirea se face direct.

🅿️🚘🚘Mai multe cereri pentru același loc ➡️ Atribuire prin licitație:

– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;

– pasul de licitație va fi de minim 10 lei.

 

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 21.11.2022.

 

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
 2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

 

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

 

Informații:

https://www.primariatulcea.ro/…/rezervari-locuri-de…/