ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE. ZONA CARTIER E3 – Partea I.

🅿️ ANUNȚ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE.

ZONA CARTIER E3 (partea I)

Str. 1848 – partea stângă în sensul de urcare, de la intersecția străzii 1848 cu str. Iuliu Maniu până la str. Sufinei.

Coduri zonă: E3R, E3Q, E3P, E3O

Blocuri eligibile:

  • 1848 – nr. 17, bl. 8 / nr. 17A, bl. 9 / nr. 19, bl. 11 / nr. 21, bl. 13
  • Podgoriilor – nr. 16, bl. 9 / nr. 18, bl. 10P / nr. 18A, bl. 12P / nr. 18B, bl. 14P / nr. 26, bl. 16
  • Pelinului, nr. 1, bl. 1 / nr. 2, bl. 2 / nr. 3, bl. 3 / nr. 4, bl. 4 / nr. 5, bl. 5
  • Sulfinei, nr. 1, bl. 1 / nr. 2, bl. 2
  • Iuliu Maniu, nr.18

Având în vedere prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcări Publice cu Plată și de Reședință din Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 122/31.05.2022 (disponibil pe site-ul www.diaptulcea.ro și www.primariatulcea.ro), vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 18.11.2022, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința la adresele mai sus menționate, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă.

Solicitările pot fi depuse până la data de 25.11.2022, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

📃Documente necesare:

A) pentru persoane fizice:

B.I./C.I;
Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

B) pentru persoane juridice:

B.I./C.I reprezentant legal;
Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Menționăm faptul că vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada solicitările depuse în perioada 18.11.2022, ora 16.30 – 25.11.2022, ora 16.30!

🅿️🚘O singură cerere pentru un loc ➡️ Atribuirea se face direct.

🅿️🚘🚘Mai multe cereri pentru același loc ➡️ Atribuire prin licitație:

– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;

– pasul de licitație va fi de minim 10 lei.

♿ Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 17.11.2022.

 

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

 

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Informații:

https://www.primariatulcea.ro/…/rezervari-locuri-de…/