Anunț atribuire locuri de parcare zona Dallas, ANL Cocor și ANL Dedeman