Bugetare participativă: proiectele câștigătoare.

Prima sesiune de Bugetare Participativă desfășurată la nivelul municipiului Tulcea și-a încheiat procesul de evaluare a proiectelor. Din cele 13 proiecte valide depuse, în urma votulurilor exprimate online și a votului comisiei, au fost desemnate cele 5 proiecte câștigătoare:

 1. Spațiu recreativ dedicat persoanelor vârstnice” – depus de Răzvan GAVRILĂ – punctaj final: 97,22%. 
 2. “DROP IN – DROP ON – Amenajare participativă a curţii Liceului de Arte “GEORGE GEORGESCU”, CORP B – depus de Claudia PAHOM GRIGORE” – punctaj final: 82,43%
 3. “Sterilizare 240 câini și pisici orașul Tulcea” – depus de Mădălina ARIS – punctaj final: 80,70%
 4. “Rezervarea traversării pietonilor în zonele aglomerate” – depus de Marius -Andrei MIHĂILĂ – punctaj final: 66,50%
 5. “Amenajare trotuar pentru siguranța pietonală” – depus de Aurora SMOLEI – punctaj final: 53,05%

Aceste proiecte vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2023, iar ulterior implementate. Pentru fiecare proiect va fi alocată suma de 50.000 lei.

Conform regulamentului, rezultatele finale au fost obținute în urma combinării votului online în procent de 50% și a votului exprimat în cadrul comisiei în procent de 50%. Evaluarea comisiei a ținut cont de următoarele aspecte: interesul local prioritar, sustenabilitatea pentru acțiunile primăriei, adaptarea la viziunea de dezvoltare urbană, inovarea, originalitatea, nouatea, impactul public.

👉Procesul Verbal încheiat de Comisia de evaluare a proiectelor

Lista completă a proiectelor în ordinea descrescătoare a puctajelor finale:

 1. Proiectul “Spațiu recreativ dedicat persoanelor vârstnice” – depus de Răzvan GAVRILĂ – 97,22%
 2. Proiectul “DROP IN – DROP ON – Amenajare participativă a curţii Liceului de Arte “GEORGE GEORGESCU”, CORP B – depus de Claudia PAHOM GRIGORE” – 82,43%
 3. Proiectul “Sterilizare 240 câini și pisici orașul Tulcea” – depus de Mădălina ARIS – 80,70%
 4. Proiectul “Rezervarea traversării pietonilor în zonele aglomerate” – depus de Marius -Andrei MIHĂILĂ – 66,50%
 5. Proiectul “Amenajare trotuar pentru siguranța pietonală” – depus de Aurora SMOLEI – 53,05%
 6. Proiectul “Amenajare peisagistică – Parc Victoria” – depus de Valerian IORGA – 52,10%
 7. Proiectul “Continuarea procesului de digitalizare, cu accent pe persoane din grupe de risc – vârstnici, copii, persoane cu dizabilități minore, persoane cu educație precară” – depus de Rodica SIMION – 42,50%
 8. Proiectul MedRiders: Paramedici pe bicicletă – depus de Ionuț PENARU – 35,21%
 9. Proiectul “Colectare selectivă deșeuri” – depus de Radu TALPAG – 31,43%
 10. Proiectul “Siguranța pietonală la traversarea străzii Isaccei în zona numerotată 13A (cunoscută ca ”Vânătorul și Pescarul) – depus de Marian CIOBANU – 30,99%
 11. Proiectul “Amenajare spațiu verde ZONA ALEEA CRISTINA” – depus de Daniela VLAICU – 27,46%
 12. Proiectul “O generație pentru un vis” – depus de Alina Nina NICOLAE – 18,03%
 13. Proiectul “Dezvoltare rețea de parcări de biciclete în municipiul Tulcea” – depus de Marius -Andrei MIHAIL – 14,45%

 

Ordinea proiectelor în funcție de voturile exprimate de către cetățeni:

  1. Proiectul “Sterilizare 240 câini și pisici orașul Tulcea” – depus de Mădălina ARIS – 108 voturi = 100,00% voturi cetățeni
  2. Proiectul “Spațiu recreativ dedicat persoanelor vârstnice” – depus de Răzvan GAVRILĂ – 102 voturi = 94,44% voturi cetățeni
  3. Proiectul “DROP IN – DROP ON – Amenajare participativă a curţii Liceului de Arte “GEORGE GEORGESCU”, CORP B – depus de Claudia PAHOM GRIGORE” – 71 voturi = 65,74% voturi cetățeni
  4. Proiectul “Continuarea procesului de digitalizare, cu accent pe persoane din grupe de risc – vârstnici, copii, persoane cu dizabilități minore, persoane cu educație precară” – depus de Rodica SIMION – 70 voturi = 64,81% voturi cetățeni
  5. Proiectul “Amenajare peisagistică – Parc Victoria” – depus de Valerian IORGA – 68 voturi = 62,96% voturi cetățeni
  6. Proiectul “Rezervarea traversării pietonilor în zonele aglomerate” – depus de Marius -Andrei MIHĂILĂ – 54 voturi = 50,00% voturi cetățeni
  7. Proiectul “Colectare selectivă deșeuri” – depus de Radu TALPAG – 48 voturi = 44,44% voturi cetățeni
  8. Proiectul MedRiders: Paramedici pe bicicletă – depus de Ionuț PENARU – 23 voturi = 21,30% voturi cetățeni
  9. Proiectul “O generație pentru un vis” – depus de Alina Nina NICOLAE – 20 voturi = 18,52% voturi cetățeni
  10. Proiectul “Dezvoltare rețea de parcări de biciclete în municipiul Tulcea” – depus de Marius -Andrei MIHAIL – 17 voturi = 15,74% voturi cetățeni
  11. Proiectul “Amenajare trotuar pentru siguranța pietonală” – depus de Aurora SMOLEI – 17voturi = 15,74% voturi cetățeni
  1. Proiectul “Siguranța pietonală la traversarea străzii Isaccei în zona numerotată 13A (cunoscută ca ”Vânătorul și Pescarul) – depus de Marian CIOBANU – 12 voturi = 11,11% voturi cetățeni
  2. Proiectul “Amenajare spațiu verde ZONA ALEEA CRISTINA” – depus de Daniela VLAICU – 11 voturi = 10,19% voturi cetățeni

 

Comisia a stabilit următorul punctaj în urma exprimării votului de către membrii acesteia:

 1. Proiectul “Spațiu recreativ dedicat persoanelor vârstnice” – depus de Răzvan GAVRILĂ – 11,40 puncte = 100,00% punctaj comisie
 2. Proiectul “DROP IN – DROP ON – Amenajare participativă a curţii Liceului de Arte “GEORGE GEORGESCU”, CORP B – depus de Claudia PAHOM GRIGORE” – 11,30 puncte= 99,12% punctaj comisie
 3. Proiectul “Amenajare trotuar pentru siguranța pietonală” – depus de Aurora SMOLEI – 10,3 puncte = 90,35% punctaj comisie
 4. Proiectul “Rezervarea traversării pietonilor în zonele aglomerate” – depus de Marius -Andrei MIHĂILĂ – 9, 5 puncte = 83,00% punctaj comisie
 5. Proiectul “Sterilizare 240 câini și pisici orașul Tulcea” – depus de Mădălina ARIS – 7 puncte = 61,40% punctaj comisie
 6. Proiectul “Siguranța pietonală la traversarea străzii Isaccei în zona numerotată 13A (cunoscută ca ”Vânătorul și Pescarul) – depus de Marian CIOBANU – 5,8 puncte = 50,88% punctaj comisie
 7. Proiectul MedRiders: Paramedici pe bicicletă – depus de Ionuț PENARU – 5,6 puncte = 49,12% punctaj comisie
 8. Proiectul “Amenajare spațiu verde ZONA ALEEA CRISTINA” – depus de Daniela VLAICU – 5,1 puncte = 44,74% punctaj comisie
 9. Proiectul “Amenajare peisagistică – Parc Victoria” – depus de Valerian IORGA – 4,7 puncte = 41,23% punctaj comisie
 10. Proiectul “Continuarea procesului de digitalizare, cu accent pe persoane din grupe de risc – vârstnici, copii, persoane cu dizabilități minore, persoane cu educație precară” – depus de Rodica SIMION– 2,3 puncte = 20,18% punctaj comisie
 11. Proiectul “Colectare selectivă deșeuri” – depus de Radu TALPAG – 2,1 puncte = 18,42% punctaj comisie
 12. Proiectul “O generație pentru un vis” – depus de Alina Nina NICOLAE – 2 puncte = 17,54% punctaj comisie
 13. Proiectul “Dezvoltare rețea de parcări de biciclete în municipiul Tulcea” – depus de Marius -Andrei MIHAIL – 1,5 puncte = 13,16% punctaj comisie

Comisia de evaluare, desemnată conform regulamentului, a avut următoarea componență:

Președinte: Nicolae Bibu, Administrator Public

Membri:

Valentina Băraru Timofte, Consilier Juridic, Direcția Administrație Publică Locală

Maria-Aurora Ilie, expert, Direcția Economică

Bogdan Vasilescu, Șef Serviciu, Serviciul Dezvoltare Investiții (membru supleant)

Andrei Baciu, Director Adjunct, Direcția Întreținere, Administrare Patrimoniu

Andreea Catrinel Matache, Arhitect Șef, Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu

Tatiana Haliț, Consilier Local, reprezentant al comunității