INVITAȚIE: CONFERINȚĂ DE PRESĂ, 28 octombrie

INVITAȚIE – CONFERINȚĂ DE PRESĂ

 

Vineri, 28 octombrie 2022, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, va avea loc semnarea Contractului de Finantare pentru „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA”. 

Cu acest prilej, avem deosebita plăcere de a vă invita vineri, 28 octombrie 2022, ora 10.30, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, din Str. Păcii, Nr.20, la Conferința de Presă ce va avea loc pe această temă.

Având în vedere deosebita importanță a acestui proiect pentru locuitorii municipiului și ai județului Tulcea, semnarea Contractului de Finanțare va avea loc în prezența domnului Ioan-Marcel BOLOȘ, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a răspuns astfel invitației domnului Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea.

De asemenea, vor fi prezente oficialități relevante pentru buna implementare a proiectului, reprezentanți din partea structurilor beneficiare, precum și ai operatorului regional. Dintre oficialitățile care vor fi prezente la acest eveniment, menționăm pe:

 • Dna Carmen MORARU, secretar de stat MIPE
 • Dl Anastase MORARU, Primarul orașului Isaccea și Președintele Asociației Intercomunitare „Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”
 • Dl Dan NICOLCENCU, Primarul orașului Sulina,
 • Dl Gheorghe VĂCARU, Primarul orașului Măcin,
 • Dl Georgian CARAMAN, Primarul orașului Babadag,
 • Dl Horia TEODORESCU, Președintele Consiliului Județean Tulcea
 • Dl George ȘIȘCU, Deputat în Parlamentul României
 • Dl Valentin IFRIM, Directorul general al operatorului S.C.AQUASERV S.A.

 

Referitor Proiect:  “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA” cod MySMIS 2014 – 152608

Subiect: Semnare Contract de Finantare

In data de 28 octombrie 2022, in prezenta domnului Marcel-Ioan Bolos, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene si a doamnei Carmen Moraru secretar de stat MIPE,  va avea loc la sediul Primariei Municipiului Tulcea, semnarea Contractul de Finantare pentru proiectul “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”.

Lucrarile care fac obiectul contractului constau in reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si de colectare ape uzate, inclusiv statii de tratare apa potabila si statii de epurare ape uzate in 15 UAT-uri din judetul Tulcea, acestea urmand sa se deruleze prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si respectiv Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD) sursele de finantare fiind asigurate din bugetul Uniunii Europene, bugetul local, bugetul de stat si contributia proprie a beneficiarului, SC Aquaserv SA Tulcea.

Valoarea intregului proiect este de 204.847.250 euro fara TVA impartita in doua  etape, astfel:

 • Etapa I finantare POIM: 46.391.010 euro
 • Etapa II finantare PODD: 158.456.240 euro

INVESTIȚII PROIECT MAJOR :

Investițiile ce urmeaza a se realiza se fundamentează pe prevederile Master Planului aprobat în 2015 si sunt corelate cu alte investiții realizate sau in curs de realizare din alte surse de finanțare.

Costurile totale ale  investitiilor de baza in sector apă sunt de 104.682.188 Euro, iar pentru sectorul de  apă uzată sunt de 100.165.062 Euro, valori care nu includ TVA. 

Investițiile în alimentarea cu apă:

 • Sistemul zonal de alimentare cu apa Tulcea – include zonele de alimentare cu apa Tulcea, Mineri, Tudor Vladimirescu, Ceatalchioi
 • Sistemul zonal de alimentare cu apa Isaccea – include zonele de alimentare cu apa Isaccea, Revarsarea, Tichilesti
 • Sistemul de alimentare cu apa Vacareni
 • Sistemul de alimentare cu apa Mahmudia
 • Sistemul de alimentare cu apa Macin
 • Sistemul de alimentare cu apa Carcaliu
 • Sistemul de alimentare cu apa Macin
 • Sistemul de alimentare cu apa Babadag
 • Sistemele de alimentare cu apa Partizani, Gorgova, Crisan, Mila 23, Pardina, Chilia Veche, CA Rosetti

Componentele de investiții în sectorul de apă pentru etapa I POIM sunt:

 • conducta de aductiune extindere – 0,72 km
 • retea de distributie – reabilitare –13,02 km
 • retea de distributie – extindere – 2,88 km.

Componentele de investiții în sectorul de apă pentru etapa a II-a PODD sunt:

 • surse de apa reabilitare – 16 buc.
 • surse de apa extindere/noi – 3 buc
 • aductiuni apa bruta reabilitare – 17,48 km
 • aductiuni apa bruta extindere – 3,89 km
 • statii de tratare reabilitare – 7 buc
 • statii de tratare extindere/noi – 16buc
 • aductiune apa tratata reabilitata – 2,38km
 • aductiune apa tratata extindere/noi-37,80km
 • rezervoare de inmagazinare ( complexe de inmagazinare ) reabilitate – 15 unitati
 • rezervoare de inmagazinare ( complexe de inmagazinare ) extindere/noi – 9buc
 • conducte de aductiune-reabilitare – 17,48 km
 • conducte de aductiune-extindere – 3,89 km
 • retea de distributie – reabilitare – 71,96 km
 • retea de distributie – extindere – 129,03 km
 • statii de pompare reabilitare – 14 buc
 • statii de pompare noi – 12 buc
 • SCADA – 1 sistem (regional si local)

Investițiile în colectarea și tratarea apei uzate:

 • Aglomerarea Tulcea – include 3 localitati din aria proiectului: Tulcea, Tudor Vladimirescu, Mineri
 • Aglomerarile Isaccea, Vacareni, Macin, Carcaliu, Babadag, Mahmudia, Sulina, Chilia Veche

Componentele de investiții în sectorul de colectarea și tratarea apei uzate pentru etapa I POIM sunt:

 • retea de canalizare – reabilitare –4,57 km
 • retea de canalizare – extindere – 18,18 km.

Pentru parte din investitiile aferente etapei I documentatiile de atribuire au fost publicate pe SEAP in vederea atribuirii contractelor de servicii, furnizare si lucrari.

Componentele de investiții în sectorul de colectarea și tratarea apei uzate pentru etapa a II-a PODD sunt:

 • colector – 2,66 km
 • retea de canalizare – reabilitare – 9,84 km
 • retea de canalizare – extindere – 103,86 km.
 • statii de pompare apa uzata reabilitate – 18 buc
 • statii de pompare extindere – 65 buc
 • conducte de refulare reabilitate – 0,5 km
 • conducte de refulare extindere – 36,43 km
 • statii de epurare reabilitate – 1 unitati
 • statii de epurare extindere/noi – 8 buc

Alte investitii se vor face in:

ECHIPAMENTE DE OPERARE:

 • extinderea sistemului SCADA regional
 • utilaje de curatarea sistemelor de canalizare
 • utilaje de transport si echipamente de interventie
 • echipamente pentru detectie pierderi de apa si inspectii video
 • masini si barje transport namol

SERVICII SUPORT PENTRU OPERATOR:

 • Asistenţa tehnică pentru managementul proiectului
 • Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor
 • Auditul Proiectului.