Dezbaterea Publică din 7 decembrie

Subiectul dezbaterii publice: Intenție Elaborare P.U.Z. Piața Veche și P.U.Z. Piața Mircea cel Bătrân, Unirii, 3 fântâni.

Exercițiul dezbaterii publice se cultivă în timp și necesită deschidere spre dialog. Organizatorii adresează mulțumiri tuturor participanților pentru implicare și interesul manifestat.

Este prima dezbatere publică cu privire la inițiative* ce privesc obiective majore din municipiu, evenimentul desfășurându-se intr-un spațiu deschis publicului larg și, totodată, reprezentativ pentru istoria orașului.

Înregistrarea video integrală a dezbaterii:

 

Materialele prezentate în cadrul dezbaterii publice:

 

Ținem să mulțumim conducerii și personalului Muzeului de Artă pentru ospitalitate, cu atât mai mult cu cât timpul alocat a fost depășit.

Interesul deosebit manifestat cu prilejul acestei dezbateri publice dovedește nevoia de comunicare dintre cetățeni și administrație. Prin urmare, Primăria Municipiului Tulcea va veni în întâmpinarea acestor nevoi firești ale locuitorilor cu următoarele propuneri:

– Spațiu public deschis dezbaterilor: amenajarea în Piața Civică a unui spațiu destinat popularizării tuturor Inițierilor de Planuri Urbanistice Zonale, fie publice sau private. Publicarea integrală a documentațiilor puse la dispoziție de inițiatori, a planșelor, precum și crearea condițiilor pentru inițierea unor dezbateri.

– Transparentizare: transmiterea live a ședințelor C.T.A.T.U.(Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism), astfel încât orice cetățean va avea ocazia să urmărească, încă din faza incipientă, inițierea oricărui proiect, public sau privat.

Implicarea comunității joacă un rol cheie în procesul de Regenerare Urbană și porneşte de la transparentizarea proceselor de remodelare a spațiilor urbane, prin informări, consultări şi dezbateri publice cu locuitorii.

*Inițierea unui PUZ (Plan Urbanistic Zonal) este un cadru de reglementare urbanistică, nu un proiect final. Faza de dezbatere publică referitoare la orice PUZ este obligatorie, fie că propunerea vine din sfera publică sau privată.