ETAPELE PROGRAMULUI DE CASARE A AUTOVEHICULELOR UZATE

ETAPELE PROGRAMULUI DE CASARE A AUTOVEHICULELOR UZATE

Programul se va desfășura in 2 etape:

Prima etapă: Depunerea cererilor de înscriere in Programul privind casarea autovehiculelor uzate și a documentelor justificative

Solicitanții persoane fizice care s-au înscris pe site-ul AFM vor depune cererea și documentele justificative online pe https://tulcea.cityon.ro – modulul Documente Online =>Proiecte de Mediu opțiunea =>Cerere privind casarea autovehiculelor uzate. Pentru a vizualiza modalitatea de depunere document online în platforma CityOn, puteți urmări pașii aici (video).

Singura opțiune de depunere a documentelor este cea online, în aplicația informatică a Municipiului Tulcea. Dacă nu aveți încă un cont în aplicație, vă recomandăm să vă creați unul înainte de a începe perioada de depunere. Puteți obține user și parolă foarte simplu, urmând pașii descriși aici (video).

Pentru înscrierea în Programul de casare a autovehiculelor uzate va trebui sa depuneți online următoarele documente justificative:

 • Actul de identitate al proprietarului, copie;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, copie;
 • Certificatul de înmatriculare al autovehiculului, copie;
 • Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • Actul de identitate al împuternicitului, (dacă este cazul), copie;
 • În cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deținerii proprietății, respectiv hotărârea judecătorească;
 • Certificat de atestare fiscală emis de SIT Municipiul Tulcea care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local (Acest document poate fi obținut online de pe platformă aici);
 • Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
 • Acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului. (În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate);
 • În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât si pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024;
 • Extras de cont pentru virarea stimulentului de casare;

Odată cu încărcarea cererii semnate și a documentelor justificative, veți încărca în aplicație și contractul de finanțare semnat. Doar solicitanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot trece la etapa următoare.

Pentru a fi declarați eligibili în program, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 1. a) să aveți domiciliul pe raza teritorială a Municipiului Tulcea;
 2. b) să dețineți în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele dvs. de cel puțin 5 ani și să figurați în evidențele fiscale ale UAT Tulcea, cu excepția celor care au devenit proprietari ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) să nu fiți înregistrați cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) să nu fi obținut și să nu fiți pe cale de a obține finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participați în Program;
 5. e) să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) să vă angajați să predați spre casare și să radiați din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicitați stimulentul pentru casare;
 7. g) să vă angajați că nu veți achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Autovehiculul pe care doriți să îl înscrieți în program trebuie să îndeplinească următoarele condiții, pentru a fi considerat eligibil:

 1. a) să fie înregistrat în evidențele fiscale ale Municipiului Tulcea;
 2. b) să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației, la data solicitării acordării stimulentului pentru casare; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) să aibă norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) să conțină componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

A doua etapă: Încărcarea documentelor care atestă radierea autovehiculului și scoaterea acestuia din evidentele fiscale ale Primăriei Municipiului Tulcea.

Pasul următor îl reprezintă scoaterea mijlocului de transport uzat din evidența fiscală a SIT Municipiul Tulcea. Pentru aceasta, veți depune online, pe https://tulcea.cityon.ro, în modulul depunere Declarații Online=>Impozite si taxe=>Mijloace transport=>Declarație scoatere din evidenta mijloace de transport, următoarele documente,:

 • Certificatul de casare emis de o firmă autorizată din punct de vedere al protecției mediului,
 • Certificatul de radiere din circulație emis de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

După scoaterea definitivă din evidența fiscală a autovehiculului și după ce aveți dovada primită de la SIT Municipiul Tulcea, intrați pe platforma la cerere privind casarea autovehiculelor uzate depusă anterior și la secțiunea “Corespondență” adăugați un mesaj cu atașamentul PDF. După validare, vom efectua plata stimulentului de casare către dvs.

Plata se va efectua doar după ce fondurile de la AFM vor intra în contul UAT-ului Tulcea și ordinea de virare către dumneavoastră va fi în ordinea înregistrării cererii pe platforma.

INFORMAȚII IMPORTANTE:

 • Autovehiculele casate și predate la unități de specialitate autorizate din punct de vedere al mediului, înainte de data semnării contractului de finanțare, NU POT INTRA ÎN ACEST PROGRAM.
 • Dacă nu ați scos din evidența fiscală autovehiculul casat, NU VEȚI PUTEA PRIMI STIMULENTUL DE CASARE.
 • Semnarea contractului dintre MUNICIPIUL TULCEA și BENEFICIARUL Programului Rabla local NU NE OBLIGĂ LA PLATA STIMULENTULUI DE CASARE, DACĂ NU EXISTĂ DOCUMENTUL DE SCOATERE DIN EVIDENȚA FISCALĂ A AUTOVEHICULULUI.

☏ INFO: 0240511440 / int.134