Igienizarea terenurilor neîngrijite. Ultima actualizare: 25.03.

În urma autosesizării autorităților publice locale sau a unor sesizări venite din partea cetățenilor, s-au luat măsuri pentru igienizarea unor terenuri aflate în proprietatea unor entități publice sau private.

Proprietarii sau deținătorii legali au obligația de a întreținere imobilele, terenurile, incintele, curțile și împrejmuirile acestora, instalațiile aferente, locurile de depozitare aflate pe proprietate, căile de acces și rigolele aferente.

În cazul nerespectării acestor măsuri, autoritățile publice locale pot declanșa acțiunea de curățare și igienizare pe cheltuiala proprietarilor.

Până în prezent, au făcut obiectul unor sesizări peste 50 de proprietăți, pentru care s-a dispus declanșarea demersurilor în vederea igienizării. Unii proprietari au luat măsuri, în cazul celorlalți s-a continuat cu procedura operațională pentru curățarea și igienizarea proprietății pe cheltuiala proprietarului. În continuare, pentru alte terenuri este declanșată procedura de identificare a proprietarului.

IMG_6050

Modul de lucru* stabilește următorii pași:

Notă de constatare întocmită de Poliția Locală a Municipiului Tulcea în urma autosesizării sau a sesizărilor venite din partea cetățenilor
Identificarea proprietarului/ deținătorului legal.
Notificare – înaintată proprietarului, care stabilește un termen de 30 de zile pentru a proceda la igienizarea spațiului respectiv. La expirarea termenului, Poliția Locală va verifca situația din teren.
Sancțiune contravențională a proprietarului/deținătorului în cazul în care nu au fost efectuate lucrările de curățare și igienizare în termenul de 30 de zile.
Dispoziție emisă de primar – prin care se aprobă executarea de către autoritățile publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarului/deținătorului notificat.

Contravaloarea serviciilor va trebui achitată în termen de 10 zile de la primirea notificării de plată, în caz contrar recuperarea cheltuielilor se va face pe cale de instanță judecătorească, prin punerea în executare silită la Serviciul Taxe și Impozite.

*Procedura operațională privind executarea acțiunilor de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarilor/deținătorilor legali ai imobilelor/terenurilor:
https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2022/02/PO-DT-14-02-08-Executarea-de-catre-autoritatea-administratiei-publice-locale-a-actiunilor-de-curatare-si-igienizare-in-numele-si-pe-cheltuiala.pdf
Regulamentul privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Municipiului Tulcea:
https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2021/08/HCL-nr.-224-din-29.07.2021.pdf

Harta: Raport de progres – igienizarea terenurilor publice și private (actualizat 25.03)

În anumite cazuri, localizarea pe hartă este aproximatvă.

Legenda:

Rezolvat

Rezolvat parțial

În procedură