Igienizarea terenurilor neîngrijite

În urma autosesizării autorităților publice locale sau a unor sesizări venite din partea cetățenilor, se pot lua măsuri legale pentru igienizarea unor terenuri aflate în proprietatea unor entități publice sau private.

Proprietarii sau deținătorii legali au obligația de a întreține imobilele, terenurile, incintele, curțile și împrejmuirile acestora, instalațiile aferente, locurile de depozitare aflate pe proprietate, căile de acces și rigolele aferente.

În cazul nerespectării acestor măsuri, autoritățile publice locale pot declanșa acțiunea de curățare și igienizare pe cheltuiala proprietarilor.

Acest mod de lucru este operațional de la finalul anului 2021 și are un caracter permanent, fiind implicate structuri din cadrul instituției sau subordonate acesteia: Serviciul Gospodărire Municipală, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția de Poliție Locală, S.C. Servicii Publice S.A., Serviciul Impozite și Taxe.

Până la această dată (7 februarie 2022), au făcut obiectul unor sesizări peste 100 de proprietăți, pentru care s-a dispus declanșarea demersurilor în vederea igienizării. Unii proprietari au luat măsuri, în cazul celorlalți s-a continuat cu procedura operațională pentru curățarea și igienizarea proprietății pe cheltuiala proprietarului.

Cel mai facil mod de a transmite o sesizare este prin intermediul Aplicației Tulcea City Report, disponibilă în GooglePlay și AppStore.

tne

⚙️Procedura de lucru* presupune parcurgerea următorilor pași:

👉Notă de constatare întocmită de Poliția Locală a Municipiului Tulcea în urma autosesizării sau a sesizărilor venite din partea cetățenilor
👉Identificarea proprietarului/ deținătorului legal.
👉Notificare – înaintată proprietarului, care stabilește un termen de 30 de zile pentru a proceda la igienizarea spațiului respectiv. La expirarea termenului, Poliția Locală va verifca situația din teren.
👉Sancțiune contravențională a proprietarului/deținătorului în cazul în care nu au fost efectuate lucrările de curățare și igienizare în termenul de 30 de zile.
👉Dispoziție emisă de primar – prin care se aprobă executarea de către autoritățile publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarului/deținătorului notificat.

👉❗Contravaloarea serviciilor va trebui achitată în termen de 10 zile de la primirea notificării de plată, în caz contrar recuperarea cheltuielilor se va face pe cale de instanță judecătorească, prin punerea în executare silită la Serviciul Taxe și Impozite.

Pentru sesizări, descărcați Aplicația TULCEA CITY REPORT: GooglePlay și AppStore

*Procedura operațională privind executarea acțiunilor de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarilor/deținătorilor legali ai imobilelor/terenurilor:
https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2022/02/PO-DT-14-02-08-Executarea-de-catre-autoritatea-administratiei-publice-locale-a-actiunilor-de-curatare-si-igienizare-in-numele-si-pe-cheltuiala.pdf
Regulamentul privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Municipiului Tulcea:
https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2021/08/HCL-nr.-224-din-29.07.2021.pdf

Harta (în curs de actualizare): Raport de progres – igienizarea terenurilor publice și private:

În anumite cazuri, localizarea pe hartă este aproximatvă.

Legenda:

Rezolvat

Rezolvat parțial

În procedură