Lansare proiect RO-Mediu – Schimbări Climatice

Prin intermediul fondurilor europene, Municipiul Tulcea va beneficia de un Plan de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Schimbările climatice au deja loc și se preconizează că vor continua. Efectele asupra ecosistemelor, a diverselor sectoare economice, a sănătății și stării de bine a oamenilor, precum și vulnerabilitatea acestora variază la nivel european. Chiar dacă eforturile globale de reducere a emisiilor se vor dovedi eficace, unele schimbări climatice sunt inevitabile și este nevoie de acțiuni complementare de adaptare la efectele acestora. https://bit.ly/3K1siYz
UAT Municipiul Tulcea, în calitate de promotor, împreună cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM), au lansat, în data de 10 februarie, proiectul „𝐏𝐥𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐦𝐛𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚”.

Alături de primarul municipiului, Ștefan Ilie, gazdele evenimentului s-au bucurat de prezența domnilor Gyorgy Deak, directorul INCDPM București, George Șișcu, deputat, Dumitru Mergeani, administrator public al județului. Au fost prezente, bineînțeles, echipele de proiect din partea UAT Mun. Tulcea și a partenerului, INCDPM București.

De asemenea, au răspuns invitației reprezentanți din partea tuturor instituțiilor relevante în cadrul acestui proiect: Instituția Prefectului, Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, Garda de Mediu Tulcea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, I.N.C.D.D., A.R.B.D.D., Direcția Silvică, Administrația Parcul Național Munții Măcinului, Inspectoratul Școlar Județean, SC Aquaserv SA, SC Energoterm SA, SC Transport Public SA, ISU Delta, SC Flash Lighting SA, SC Servicii Publice SA, ONG – Asociația Danubiu, precum și reprezentanți ai presei.

Au fost prezentate principalele obiective, acțiuni și activități din cadrul proiectului:

  • Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • Analiza climatului actual și prognozat
  • Analiza riscurilor și vulnerabilităților la schimbările climatice
  • Identificarea și descrierea acțiunilor pentru completarea planului de adaptare și atenuare la schimbările climatice a municipiului Tulcea
  • Informarea și implicarea factorilor de interes.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt în legătură cu politicile naționale și ale UE în domeniul schimbărilor climatice.
Principalele rezultate vor consta în indicatori de vulnerabilitate și scoruri de risc. Evaluarea capacității de adaptare se va realiza prin atribuirea indicatorilor din categorii precum: acces la servicii, capacitate guvernamentală și instituțională, capacitate fizică și de mediu, cunoștințe și inovare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Valoarea totală a proiectului este de 584.832 lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 497.107,20 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 87.724,80 lei și perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.

Partenerul UAT Municipiul Tulcea în derularea proiectului, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, este specializat în activități de cercetare fundamentală/ aplicativă și dezvoltare tehnologică, în domeniul ingineriei și protecției mediului.