PERMISE LIBERĂ TRECERE

OBȚINEREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE NECESARE CIRCULAȚIEI AUTOVEHICULELOR AVÂND MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 T

Circulația autovehiculelor având masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t care efectuează transport pe străzile cu restricții de tonaj în municipiul Tulcea, se poate face după achitarea L.T.-ului, prin intermediul Aplicației TULCEA TRANSPORT (disponibilă în Google Play/App Store) sau la casieria Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, precum și la casieria Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.

Aplicația mobilă poate fi folosită de pe dispozitive mobile, respectiv telefoane smart sau tablete, dotate cu sisteme de operare Android sau iOS.

În vederea eliberării L.T.-urilor, solicitanții încarcă în aplicația mobilă sau prezintă la registratura D.I.A.P următoarele documente:

  1. a) certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului pentru persoanele juridice;
  2. b) certificatul de înmatriculare al/a autovehiculului/lelor din care să reiasă numărul de înmatriculare și masa totală maximă autorizată;
  3. c) solicitare scrisă care să cuprindă motivul și durata pentru care se solicita permisul de liberă trecere: zilnic, lunar, anual, în cazul în care documentele sunt depuse la registratură. În acest caz, plata va fi făcută după introducerea documentelor în aplicația mobilă de către operatorul din cadrul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu/Biroul Parcări Publice cu Plată și Parcări de Reședință, Ridicare Vehicule Staționate Neregulamentar Tulcea.
Masa maximă autorizată Valoare tarif/zi Valoare tarif/lună Valoare tarif/an
Peste 3,5 tone – maxim 7,5 tone 20 lei 240 lei 1500 lei
Peste 7,5 tone – maxim 12 tone 45 lei 450 lei 2100 lei
Peste 12 tone – maxim 40 tone 75 lei 750 lei 4700 lei
Peste 40 tone 95 lei 950 lei 5450 lei
Autotractoare 15 lei 200 lei 1400 lei

 

În zona centrală, autovehiculele pentru aprovizionarea zilnică, pentru care a fost eliberat permisul de liberă trecere pot avea acces după cum urmează:

  1. a) autovehiculele între 3,5 – 7,5 tone inclusiv – pe toată perioada zilei;
  2. b) autovehiculele între 7,5 – 12 tone inclusiv – între orele 18.00 – 07.00;
  3. c) autovehiculele peste 12 tone inclusiv – între orele 22.00 – 06.00.

Zona centrală este formată din străzile: strada Unirii, strada Babadag de la intersecția cu strada Buna Vestire până la intersecția cu strada Păcii, strada Isaccei de la intersecția cu strada Păcii până la intersecția cu strada Spitalului, strada Păcii, strada Mică, strada Slt. Gavrilov Corneliu intersecție cu I.L. Caragiale, strada Dobrogeanu Gherea, strada Progresului, strada Victoriei, strada 1848, strada Mahmudiei intersecție cu strada Nicolae Bălcescu și strada Malcoci, strada Grigore Antipa.

Pentru mai multe informații consultați Regulamentul în format integral.