Licitație: Drumuri de legătură conectate la ,,Dobrogea Expres”

Comunicat de presă

Conexiunea Municipiului Tulcea la ,,Dobrogea Expres”. Inițierea licitației pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic.

Studiul de Fezabilitate

Varianta finală a traseului va fi stabilită de Studiul de Fezabilitate.

Vineri, 11 februarie, a fost lansată procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect ,,Servicii de Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drumuri de legătură cu conexiune la ,,Drumul Expres Constanţa –Tulcea – Brăila” între localitățile Tulcea, Mineri, Cataloi, Agighiol și Malcoci.
Acest obiectiv de investiții face parte din proiectul ,,Drum Expres Constanța – Tulcea – Brăila, și a fost inițiat sub această formă în baza Protocolului de Colaborare încheiat între C.N.A.I.R și UAT Municipiul Tulcea, semnat în data de 19.11.2021.

Propunerea inițială a Drumului Expres (DX8 sau ,,Dobrogea Expres”), prevedea un singur punct de acces în municipiul Tulcea, în zona străzii Barajului. În urma solicitărilor transmise către Ministerul Transporturilor, a fost luată în considerare propunerea Primăriei Municipiului Tulcea, de realizare a unor drumuri de legătură cu regim de drum expres, conectate la DX8.

Astfel, drumurile actuale de acces în municipiu, 

Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea și Cristian PISTOL, Director General C.N.A.I.R

Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea și Cristian PISTOL, Director General C.N.A.I.R. Octombrie, 2021.

  • E87 (Cataloi)
  • E87 (Somova)
  • DJ 222 (Agighiol)
  • DJ 222C (Malcoci)

vor fi interconectate prin intermediul acestor drumuri de legătură, formând o nouă centură a orașului, cu acces la Drumul Expres Constanţa –Tulcea – Brăila.

În acest fel, se va degreva de trafic actuala centură a orașului și, în același timp, vor fi îmbunătățite conexiunile dintre localitățile învecinate municipiului Tulcea.

Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice ale unui drum expres cu 2 x 2 benzi de circulație, asigurând o lățime a părții carosabile de 2 x 7,00 m, zona mediana de 3,00 m si acostamente de 2 x 2,25 m din care 0,75 m benzi de încadrare cu aceeași structură rutieră ca a benzilor de circulație si 1,50 m acostament consolidat.

Anunțul de participare a fost publicat în platforma de achiziții publice S.E.A.P, cu titlul Servicii de Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drumuri de legătură cu conexiune la ,,Drumul Expres Constanţa –Tulcea – Brăila” între localitățile Tulcea, Mineri, Cataloi, Agighiol și Malcoci. 
Anunț de participare [CN1039234]/11.02.2022
Valoarea totala estimată: Intervalul între : 6.177.727,30 și 6.795.000,03 lei.
Termen depunere oferte: 21.03.2022.
Proiectul va fi finanțat prin POIM/26/1/1/Creșterea mobilitații pe rețeaua rutieră TEN-T centrală, după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România si de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie între localitățile Mineri – Tulcea – Malcoci – Cataloi și conectarea acestora la rețeaua de drumuri de mare viteză Constanța – Babadag – Tulcea – Isaccea – Măcin – Brăila, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres intre localitățile Mineri – Tulcea – Malcoci – Cataloi -Agighiol și conectarea acestora la rețeaua de drumuri de mare viteză cu denumirea generică „DobrogeaExpres”, cuprinsă în M.P.G.T și care realizează legătura între localitățile Constanța – Babadag – Tulcea – Isaccea – Măcin – Brăila.