INFORMARE C.J.S.U.: Luarea în evidență a spațiilor de cazare în conformitate cu H.G. nr. 315/2022

În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile cuprinse în H.G. nr. 315/2022,

Luarea în evidență a spațiilor de cazare(Hotărârea de Guvern nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne),

C.J.S.U. informează:

,,Pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care îl administrați, trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află.

 Atragem atenția asupra faptului că spațiul de cazare trebuie să fie funcțional și să îndeplinească condițiile necesare pentru cazare și hrană.

 Spațiul de cazare va fi supus aprobării Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.), urmând ca hotărârea adoptată de C.L.S.U. să fie comunicată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (C.J.S.U.), spre analiză și aprobare.

 Veți avea în vedere ca la întocmirea situației să specificați clar următoarele date:

  • numele operatorului economic și datele de contact (telefon mobil, adresă de e-mail);
  • numărul de camera și locuri disponibile în fiecare spațiu de cazare menționat.

Decontarea cheltuielilor efectuate pentru asigurarea serviciilor de cazare și masă se va face în conformitate cu dispozițiile prevăzute în actul normativ mai sus menționat.”

Luând în considerare Informarea C.J.S.U., Primăria Municipiului Tulcea vă pune la dispoziție următoarele date de CONTACT:

E-mail: dapl@primariatulcea.ro
Tel: 0745 392 866