LUCRĂRI PRELUARE APE METEORICE

Execuția lucrărilor

Lucrările au demarat în data de 23 martie, termenul pentru execuție fiind de 24 de luni. Valoare contractuală este de 19.343.252,82 lei fără TVA, iar executantul este S.C. Autoprima Serv S.R.L. Constanța

În această perioadă au loc lucrări pe Faleză (în zona Parc Carol), pe străzile Unirii, Victoriei, Lac Ciuperca, Nicolae Bălcescu.

Pe Faleză se construiește căminul principal de descărcare, prin îmbinarea cu flanșe a conductelor de 1200 cm în diametru.

Pe strada Nicolae Bălcescu se montează conducte pluviale în diametre de 500 cm și 600 cm și căminele aferente, pentru preluarea apelor meteorice din zona Panait Cerna – Nicolae Bălcescu, cu descărcare în conducta pluvială de pe str. Gloriei.

1
3
2

Obiectivul principal al investiției este colectarea apelor pluviale din zonele cu acumulări mari de apă:

– zona parcului Carol – intersecţia străzii Isaccei cu strada Grigore Antipa, până la faleza Dunării;
– strada Păcii – din dreptul străzii Elizeului până la faleza Dunării;
– strada Nicolae Bălcescu de la intersecţia cu str. Anton Pan și până la strada 9 Mai;
– zona sensului giratoriu Gara – intersecţia străzii Isaccei cu strada Lacului Ciuperca și cu strada Podgoriilor;
– zona centrală Piaţa Civică – intersecţia străzii Babadag cu strada Unirii;
– zona de lângă Casa Armatei – intersecţia străzii Victoriei cu strada Progresului;
– zona străzii Unirii – intersecţia străzii Unirii cu strada Isaccei;
– staţia de pompare SP4 – strada Gării.

Lucrarea cuprinde:
– Rețea de canalizare prin săpături, realizarea tranșeelor de pozare a conductelor, efectuarea epuizmentelor, compactare umpluturi și îmbunătățire teren portant, montarea conductelor de canalizare, reabilitare conducte existente (cămășuire);
– Lucrări de desfacere și reface dig;
– Lucrări de refacere a carosabilului;
– Construcții anexe: cămine (cămine de vizitare rectangulare, cămine prefabricate din beton, cămine de intersecție și vizitare, cămine de inspecție) și canale preluare ape meteorice;
– Lucrările de refacerea suprastructurilor rutiere afectate de executarea sistemelor de preluare a apelor pluviale;
– Refacerea instalațiilor hidraulice aferente stațiilor de pompare și montare pompe sumersibile;
– Înlocuirea Instalațiilor electrice și de automatizare.

5

Date şi indici ale investiției:
1. Canale de preluare ape meteorice – 78 bucăți, din care:
– Sens giratoriu gară: 4 bucăți;
– Strada Babadag: 4 bucăți;
– Strada Victoriei: 5 bucăți;
– Strada Unirii: 6 bucăți;
– Parcul Carol: 10 bucăți;
– Strada Pacii: 30 bucăți;
– Strada Nicole Balcescu: bucăți;

2. Cămine de vizitare – 77 bucăți, din care:
– Sens giratoriu gară: 5 bucăți;
– Strada Babadag: 10 bucăți;
– Strada Victoriei: 4 bucăți;
– Strada Unirii: 6 bucăți;
– Parcul Carol: 3 bucăți;
– Strada Păcii: 27 bucăți;
– Strada Nicole Bălcescu: 21 bucăți;
– SP4 – str. Gării: 1 bucăți;

3. Conducte de canalizare – lungime totală 3.227 m, din care:
– Conductă canalizare PVC-KG Dn 400: 127 m;
– Conductă canalizare PVC-KG Dn 500: 574 m;
– Conductă canalizare PVC-KG Dn 630: 466 m;
– Conductă canalizare PVC-KG Dn 800: 469 m;
– Țeavă PAFISN Dn 1000: 18 m;
– Țeavă corugata Dn 1200: 853,43 m;
– Țeavă PAFISN Dn 1200: 719,57 m;

4. Cămășuire conducte existente – lungime totală de 1.179 m, din care:
– Sens giratoriu gară: Cămășuire conductă Dn 1000 mm PREMO: 210 m;
– Strada Păcii: Cămășuire conductă ovoid 800 x 600 mm: 124 m;
Cămășuire conductă ovoid 1000 x 800 mm: 107 m;
Cămășuire conductă ovoid 1200 x 1000 mm: 618 m;
– SP4 – str. Gării: Cămășuire conductă Dn 1000 mm OL: 120 m;

5. Înlocuire electropompe – 2 bucăți la SP4 – str. Gării.

4