PROGRAMUL RO-MEDIU

Ro - Mediu - Schimbări Climatice

climate-change

 
Proiect privind protecția mediului – schimbări climatice

Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme”,
RO – Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (MF-SEE) 2014-2012
 
         Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

www.eeagrantsmediu.ro

 

Documente

RO-Romania-Flag-icon

Comunicat de presă

Lansarea Proiectului „Planul de atenuare și adaptare
la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Comunicat de presă

Conferința de lansare a proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

EN-icon

Press release

Launch of the Project “Climate change mitigation and adaptation plan in Tulcea municipality”

Press release

The launch conference of the project „Climate change mitigation and adaptation plan in the municipality of Tulcea”

Aprilie 2023

RO-Romania-Flag-icon

Comunicat de presă

Workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

EN-icon

Press release

Progress workshop within the project „Elaboration of the mitigation and adaptation plan to climate change in the municipality of Tulcea”

Septembrie 2023

RO-Romania-Flag-icon

Comunicat de presă

Al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

EN-icon

Press release

2nd progress workshop within the project „Elaboration of the mitigation and adaptation plan to climate change in the municipality of Tulcea”

Februarie 2024

RO-Romania-Flag-icon

Comunicat de presă

Conferința de închidere a proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

EN-icon

Press release

Project Closing Conference „Elaboration of the mitigation and adaptation plan to climate change in the municipality of Tulcea”