TABEL NOMINAL PRIVIND PUNCTAJELE FINALE STABILITE ÎN BAZA PROCESULUI VERBAL NR 14841/3216/16.10.2023 A COMISIEI SOCIALE DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR PENTRU TINERI ȘI ALTE CATEGORII SOCIALE NUMITĂ PRIN HCL 45/2004 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ