Poliția locală

Politia locala

Adresa: Str. Mahmudiei nr. 18-20, Mun. Tulcea, cod poştal 820057; Telefon: 0240/514973
e-mail: politialocalatulcea@primariatulcea.ro
1. PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE CU PUBLICUL = NON STOP;
2. PROGRAMUL DE AUDIENŢE:
– Director executiv GRIGORE ALEXANDRU, VINERI, orele 09.00 – 11.00;
3. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DE CONDUCERE:
– Director executiv : GRIGORE ALEXANDRU;
– Director executiv adjunct : STĂNICA VASILE;

shadow

Obiective

Informatii generale

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Poliţie Locală, sunt următoarele:

1. Legea nr. 155/12.07.2010, legea poliţiei locale;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
3. Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
4. Hotărârea Guvernului României nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
5. Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;
6. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
7. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
9. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
10. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002;
11. Legea nr. 677 din 21.11.2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
12. Legea nr. 544 din 12.10.2001, privind accesul la informaţiile de interes public;
13. Legea nr. 188/18.12.1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
14.Legea nr. 7/2004, codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007; Legea nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
15. Hotărârea Guvernului nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
16. Legea nr. 188/18.12.1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 7/2004, codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007;
18. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii;
19. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
20. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
21. Ordonanţa Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
22. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
23. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată, privind protecţia civilă;
24. Ordonanţa Guvernului nr. 49 din 12 august 1994 privind regimul juridic aplicabil unor societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 15/1990, care se restructurează prin divizare sau fuziune;
25. Legea nr. 12 din 6 august 1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
26. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile comerciale.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ

1. Legea nr. 155/12.07.2010, legea poliţiei locale;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
3. Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
4. Hotărârea Guvernului României nr. 1010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
5. Legea nr. 295/28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;
6. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;
7. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
8. Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
9. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
10. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002;
11. Legea nr. 677 din 21.11.2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
12. Legea nr. 544 din 12.10.2001, privind accesul la informaţiile de interes public;
13. Legea nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
14. Hotărârea Guvernului nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
15. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii;
16. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
17. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
18. Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
19. Ordonanţa Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
20. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată, privind protecţia civilă;
21. Legea nr. 12 din 6 august 1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
22. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile comerciale;
23. Legea nr. 188/18.12.1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Legea nr. 7/2004, codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în anul 2007;

Directia de Politie Locala, desfasoara activitati in urmatoarele domenii

– ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ;
– PAZA BUNURILOR;
– CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE;
– DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJUL STRADAL;
– PROTECŢIA MEDIULUI;
– ACTIVITATEA COMERCIALĂ;
– EVIDENŢA PERSOANELOR;
– PROTECŢIA CIVILĂ.

Directia de Politie Locala are in componenta

1. SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI PAZĂ BUNURI:
– BIROU ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
– COMPARTIMENT PAZĂ BUNURI
2. COMPARTIMENT CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE
3. COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ
4. BIROU CONTROL URBAN:
– COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL
– COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
– COMPARTIMENT CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI
5. BIROU DISPECERAT
6. COMPARTIMENT ORGANIZARE, INSTRUIRE ȘI ELABORARE PROCEDURI
7. COMPARTIMENT EVIDENȚĂ SANCȚIUNI, MĂSURI COMPLEMENTARE ȘI MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII;
8. COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI ARHIVĂ
9. COMPARTIMENT BAZĂ DE DATE
10. COMPARTIMENT VERIFICARE ȘI CONTROL EVIDENȚĂ PERSOANE