Primaria

Secretarul General al Municipiului Tulcea

Municipiul Tulcea are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul municipiului este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcție și nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.

Structura administrației

Organigrama și Regulament de organizare
Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea și a structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea