Registru pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

Proiect nr. 107/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 106/06.04.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Proiect nr. 105/06.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021

Proiect nr. 104/06.04.2021

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare

Proiect nr. 103/26.03.2021

privind aderarea municipiului Tulcea la Acordul privind orașele verzi – Green City Accord

Proiect nr. 102/26.03.2021

privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social

Proiect nr. 101/26.03.2021

privind alocarea sumei de 31.500 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social

Proiect nr. 100/26.03.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activităţile unităților de învățământ preuniversitar de stat finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021

Proiect nr. 99/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 98/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 97/23.03.2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021

Proiect nr. 96/16.03.2021

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

Proiect nr. 95/10.03.2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6%

Proiect nr. 94/10.03.2021

PRIVIND ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL OAMENILOR DE AFACERI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA