Servicii Publice

URBANISM

Certificate de Urbanism și Autorizații, Strategie Urbană, Cadastru Imobiliar, Banca De Date Urbană, Anunțuri publice, Documente online

TAXE ȘI IMPOZITE

Obligații bugetare datorate de către contribuabilii persoanele fizice și juridice.
Achitare taxe, impozite și alte obligații fiscale.

ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Informații și proceduri legate de autorizaţii, avize și acorduri de funcționare.
Documente Online.

EVIDENȚA PERSOANELOR

Evidența persoanelor şi eliberarea actelor de identitate.

STARE CIVILĂ

Programări online, cereri eliberare acte de stare civilă, formulare tipizate.

SERVICIUL GOSPODĂRIE MUNICIPALĂ

Drumuri, Iluminat public, Zone verzi, Salubritate

Direcția Administratie Publică Locală

Atribuții și Compartimente.
Biroul Contencios Administrativ; Autoritate tutelară;
Registrul agricol; Evidenţă alegători; Arhivă; Transport Local; Relaţii cu publicul;
Oficiul Administraţie Publică Locală; Asociații de proprietari.

SERVICII SOCIALE

Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea

POLIȚIA LOCALĂ

– ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ;
– PAZA BUNURILOR;
– CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE;
– DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJUL STRADAL;
– PROTECŢIA MEDIULUI;
– ACTIVITATEA COMERCIALĂ;
– EVIDENŢA PERSOANELOR;
– PROTECŢIA CIVILĂ.

TRANSPORT PUBLIC

Site-ul Oficial Transport Public S.A. Tulcea

Servicii Publice