Taxe și impozite

Primaria online

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR,
proprietari ai mijloacelor de transport pe apă

În vederea impozitării corecte a mijloacelor de transport pe apă, în conformitate cu prevederile HCL nr.230/17.12.2020, contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport pe apă, având specificațiile prevăzute mai jos, încadrate la art. 5, alin (8), pct.4 din Anexa nr 3 la HCL nr. 230/17.12.2020, respectiv:

a) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, fără motor 250
b) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 0 – 50 CP 300
c) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 51 – 100 CP 350
d) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 101 – 150 CP 385
e) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 151 – 200 CP 420
f) cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor mai mare de 200 CP 450
g) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, fără motor 450
h) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 0 – 50 CP 500
i) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 51 – 100 CP 550
j) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 101 – 150 CP 600
k) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor între 151 – 200 CP 650
l) cu lungimea de la 7,01 m până la 15 m inclusiv, cu motor mai mare de 200 CP 700
m) peste lungimea de 15 m, fără motor 720
n) peste lungimea de 15 m, cu motor între 0 – 50 CP 750
o) peste lungimea de 15 m, cu motor între 51 – 100 CP 850
p) peste lungimea de 15 m, cu motor între 101 – 150 CP 950
r) peste lungimea de 15 m, cu motor între 151 – 200 CP 1.100
s) peste lungimea de 15 m, cu motor mai mare de 200 CP 1.200
t) iahturi 1.214
u) alte ambarcaţiuni de sport şi agrement care nu sunt prevăzute la lit. a) – t) 1.214

trebuie să depună Declaratie privind stabilirea impozitului pentru mijloacele de transport pe apă, însoțită de copii după documentele justificative din care să reiasă lungimea ambarcațiunii și capacitatea motorului atașat ambarcațiunii.
Până la depunerea documentelor impozitarea pentru anul 2021 se va realiza din oficiu la nivelul impozitului de 350 lei, respectiv ambarcațiune de agrement cu motor cu lungimea de la 2,5 m până la 7 m inclusiv, cu motor între 51-100 CP.

shadow

IINFORMARE

Având în vedere faptul că în scopul reducerii riscului de infectare cu coronavirus-COVID 19 sau alte infecții respiratorii, pe perioada stării generate de contextul actual, cetățenii trebuie să respecte și să aplice măsurile impuse, VA SOLICITĂM că în vederea îndeplinirii procedurilor cu celeritate, în siguranța și fără riscuri, să solicitați, respectiv să comunicați răspunsurile și înscrisurile necesare ÎN FORMAT ELECTRONIC prin intermediul serviciilor de poșta electronică pe adresa de e-mail:sit@primariatulcea.ro sau pe fax la numărul 0240/523500.
Penru situațiile ce nu pot fi soluționate în format electronic, funcționarii Serviciului Impozite și Taxe va stau la dispoziție , la sediul central din Tulcea din str. Ion.Luca Caragiale nr.2A, respectiv la Agențiile fiscale din str.Plugari nr.2 și str.Socului,nr.4,bl.2,Sc.A,apartament 2.
Precizăm faptul că, utilizarea acestor mijloace moderne de comunicare electronică a înscrisurilor și informațiilor permite confirmarea de primire, instituțiile publice având posibilitatea de a trimite, un document, un răspuns scris, sau o altă informație solicitată instant, în mod electronic, fără costuri și cu eficiența maximă, în acest fel, crescând și calitatea serviciilor oferite cetățenilor, e-comunicarea oferind nenumărate avantaje.
Considerăm că datoria noastră de cetățeni este de a ne proteja pe noi înșine și, în același timp, de a-i proteja pe ceilalți, prin adoptarea unei conduite corespunzătoare.
Va mulțumim pentru colaborare.

shadow

Activitate

În cadrul acestui serviciu de specialitate sunt stabilite obligațiile bugetare datorate de către contribuabilii persoanele fizice și juridice din municipiul Tulcea dar si din alte zone geografice cu respectarea strictă a Hotărârilor Consiliului Local Tulcea adoptate conform normelor legale în vigoare.
Personalul serviciului are ca principale atribuțiuni: încasarea impozitelor,taxelor și a altor venituri bugetare; asigurarea aplicării măsurilor de urmărire,încasare,lichidarea obligațiilor fiscale, precum și a formelor de executare silită împotriva debitorilor restanțieri la plata; rezolvarea obiecțiunilor,contestațiilor,plângerilor și petițiilor contribuabililor ; calcularea majorărilor conform normelor legale pentru plata cu întârziere a debitelor ; efectuarea inspecţiei fiscale la contribuabilii persoane juridice în vederea verificării legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora
Obligația de plată a impozitelor și taxelor datorate bugetului local în cursul unui an, se efectuează conform prevederilor Codului fiscal,având 2(două) termene scadente, respectiv :31 martie și 30 septembrie, iar pentru plata obligațiilor aferente întregului an, până la dată de 31 martie contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de acordarea unei bonificații cuprinsă între 5%-6% potrivit Hotărârilor Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, adoptate în fiecare an.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXELE ŞI IMPOZITELOR
1. Numerar sau cu card bancar la caseriile situate astfel:
– Sediu central: Adresa: Str. Ion Luca Caragiale nr.2A. Tulcea, Telefon : 0240.532.950, Fax : 0374.460.901, E-mail : sit@primariatulcea.ro
– Agenţia Plugari: Adresa: Str. Plugarilor nr.2, Telefon : 0240.511.203
– Agentia Socului: Adresa: Str. Socului, nr. 4, bloc 2 scara A, apartament 1
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: Luni – Joi: 08.00 – 16.30 / Vineri: 08.00 – 14.00
2. Online, accesând pagină: www.ghiseul.ro
3. Prin virament bancar, Beneficiar: U.A.T. Municipiul Tulcea, CUI: 4321429
4. Prin mandat poștal

shadow