Transport public

Documente necesare

Autorizatie transport

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport ;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială/individuală sau persoană juridică, după caz;
c) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;
d) copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
e) cazierul judiciar al persoanei desemnate;
f) avizul psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;
g) cazierul fiscal al transportatorului (se obţine Administraţia Finanţelor Publice a Mun. Tulcea de pe str. Babadag, nr.163 bis);
h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere (se anexează, în copie, contractele respective );
i) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
j) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.

Autorizatii transport marfa

Transport marfuri in regim taxi

Nr. autorizatie Persoana/societate autorizata Nr. autoturism Marca autoturism
500 S.C. ALBATROS-TRANS S.R.L TL-03-CXF Volkswagen Transporter
502 S.C. ALBATROS-TRANS S.R.L TL-02-XHY Iveco Daily
502
503 S.C. GABI-TRANS S.R.L B-93-PSU Isuzu P35.Y07
504 S.C. PASCU SAM S.N.C TL-02-SAM Iveco Daily
505 PLEŞCA D. CAROL TL-03-BWI Volkswagen LT 35
506 SPIRIDON V. NECULAI TL-02-ZUI Iveco Daily
507 GĂINĂ GHEORGHE TL-02-SJL Ford Transit
508 S.C. ALBATROS-TRANS S.R.L TL-03-ERS Iveco Daily
509 S.C. O.E.C.G.E. S.R.L TL-83-GEO Dacia 1305 Pick-up
510 S.C. BRICO TRANS SERVIS S.R.L TL-03-EOA Volkswagen LT 46
511
512 ICHIM D. MARIN TL-55-VIP Dacia D47167
513 S.C. TORNADO S.R.L TL-61-ZNA Ford Transit
514 S.C. CRISTAR S.R.L TL-14-GJC Ford Transit
514
Autorizare taxi

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE TAXI

a) cerere de eliberare a autorizaţiei taxi;
b) dovada deţinerii autoturismului (contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, contract de leasing);
c) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (însoţit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfăşurarea activităţii de trasport în regim de taxi);
d) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi;
e) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român;
f) dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deţinătorul legal al autorizatiei taxi;
g) contractul de deservire pentru toate taxiurile utilizate încheiat cu un dispecer taxi autorizat;
i) copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autovehiculele utilizate;
j) certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe, str. I.L.Caragiale, nr. 2.

Dispecerat taxi

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DISPECERAT TAXI:
a) cererea persoanei juridice pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului;
c) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate;
2. avizul medico-psihologic al persoanei desemnate;
3. cazierul fiscal al societăţii comerciale care deţine dispeceratul taxi;
d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare – modelul declaraţiei tip se obţine de la Compartimentul Transport Local;
e) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
f) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;
g) certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe.
În termen de cinci zile de la data depunerii dosarului la Registratura Primăriei, solicitantul are obligaţia să se prezinte la autoritatea de autorizare cu documentele respective, în original, în scopul verificării acestora.

Prelungirea valabilitatii

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI TAXI

Transportatorul autorizat să desfăşoare serviciul de transport în regim de taxi prezintă următoarele documente:
a) cerere;
b) autorizaţia taxi;
c) certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială/individuală sau persoană juridică, după caz;
d) dovada deţinerii autoturismului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
e) cartea de identitate a autoturismului;
f) certificatul de înmatriculare;
g) certificatul de agreare valabil eliberat de R.A.R.;
h) contractul de deservire pentru taxiul utilizat încheiat cu un dispecerat taxi autorizat;
i) asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autoturismul utilizat;
j) raportul memoriei fiscale şi documente contabile din care sa reiasă venitul brut realizat pentru anul în curs.
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.
Taxa pentru prelungirea autorizaţiei taxi în valoare de 41 lei se plăteşte la Serviciul Impozite şi Taxe.

CONDIŢII PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI TAXI

O autorizaţie taxi sau o copie conformă deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiţii:
a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi este deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing;
b) sunt respectate prevederile prevăzute de legislaţia în vigoare dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă în ultimii 5 ani;
d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi.

Inlocuirea autoturismului

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNLOCUIREA AUTOTURISMULUI UTILIZAT ÎN EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI
a) cerere;
b) autorizaţia taxi;
c) certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială/individuală autorizată sau persoană juridică, după caz;
d) dovada deţinerii autoturismului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
e) cartea de identitate a autoturismului;
f) certificatul de înmatriculare;
g) certificatul de agreare valabil eliberat de R.A.R.;
h) contractul de deservire pentru taxiul utilizat încheiat cu un dispecerat taxi autorizat;
i) asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autoturismul utilizat.

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.

Dispecerate autorizate

1. S.C. TAXI ATHOS S.R.L.
Str. Libertăţii, nr. 87

Nr. telefoane mobile: 0722568122, 0745288422
Nr. telefonice fixe: 0240506655, 0240520111

2. S.C. AS S.R.L.
Str. Libertăţii, nr. 63

Nr. telefoane mobile: 0724728234, 0745532000, 0766542080
Nr. telefoane fixe: 0240941, 0240506506, 0240532000, 0240514433

3. S.C. PRIMA-TRANS S.R.L.
Str. Elizeului, nr. 7

Nr. telefoane mobile: 0745666943, 0746942942, 0765934272, 0724222943, 0768067556,
0740054188, 0726840600
Nr. telefoane fixe: 0240943, 0240942, 0240506666

4. S.C. TROFEUM TAXI S.R.L.
Str. Mahmudiei, nr. 160

Nr. telefoane mobile: 0736916222, 0758627222, 0785636222

shadow